NÁBYTKU DO NĚMČINY

Překlad Nábytku do Němčiny

Výsledek: 268, Čas: 0.0912

mobiliar (86) möbel (76) des mobiliars (15)

Příklady použití Nábytku ve větě a jejich překlady

Mobiliar ( nábytku , inventář )
Tato položka je určena na pokrytí nájmu nábytku.
Dieser Posten ist bestimmt für die Anmietung von Mobiliar.
Tato položka je určena na pokrytí údržby oprav nábytku.
Veranschlagt sind Mittel für die Instandhaltung und Instandsetzung von Mobiliar.
Möbel ( nábytek )
Ve starém nábytku jsou duchové.
Alte Möbel haben Geister.
Většinu nábytku si odvezl.
Die meisten Möbel hat er mitgenommen.
Des mobiliars
Tato položka je určena na pokrytí výměny nábytku.
Dieser Posten ist bestimmt für die Ersatzbeschaffung des Mobiliars.
Tato položka je určena na pokrytí údržby oprav nábytku.
Dieser Posten ist bestimmt zur Deckung der Kosten für Instandsetzung und Instandhaltung des Mobiliars.
Jiné příklady vět
Tato položka je určena k pokrytí nákupu nábytku.
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für den Ankauf von Mobiliar.
Jediný problém je že máš moc nábytku.
Das Problem ist nur, du hast zu viele Möbel.
Tato položka je určena k pokrytí nájmu nábytku.
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Miete von Mobiliar.
Tato položka je určena na pokrytí údržby oprav nábytku.
Veranschlagt sind Mittel für die Instandhaltung und Instandsetzung des Mobiliars.
Tahle továrna není jen o nábytku.
In dieser Fabrik geht es nicht nur um Möbel.
Tato položka je určena na pokrytí výměny nábytku.
Unter diesem Posten veranschlagt sind Mittel für die Ersatzbeschaffung von Mobiliar.
Tato položka je určena na pokrytí nájmu nábytku.
Unter diesem Posten veranschlagt sind Mittel für die Miete von Mobiliar.
Tento bod je určen na pokrytí údržby oprav nábytku.
Dieser Posten dient zur Deckung der Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten des Mobiliars.
Neměli jsme ani kus nábytku.
Wir hatten keinerlei Möbel.
Tati potřebuješ víc nábytku.
Daddy, du brauchst mehr Möbel.
Tato položka je určena k pokrytí nákladů na obnovu nábytku.
Veranschlagt sind Mittel für die Ersatzbeschaffung des Mobiliars.
Nákup pronájem údržba opravy nábytku.
Kauf, Miete, Instandhaltung und Reparatur von Mobiliar.
Tato položka je určena k pokrytí oprav údržby nábytku.
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Instandhaltung und Instandsetzung des Mobiliars.
Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nákup nábytku.
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für den Kauf von Mobiliar.
Minimum nábytku.
Keine Möbel.
Taky bez nábytku.
Und auch kein Mobiliar.
Tato položka je určena k pokrytí výměny nábytku.
Dieser Posten ist bestimmt für die Ersatzbeschaffung des Mobiliars.
Tisknu články o starých psech ztraceném nábytku.
Schreibe Anzeigen über alte Hunde und verlorene Möbel.
V novém bytě není ani kus nábytku.
In der neuen Wohnung sind keinerlei Möbel.
Nákup nájem údržba oprava nábytku zejména.
Kauf, Miete, Instandhaltung und Reparatur von Mobiliar, insbesondere.
Tato položka je určena k pokrytí údržby oprav nábytku.
Dieser Posten ist bestimmt zur Deckung der Kosten für Instandsetzung und Instandhaltung des Mobiliars.
Tento bod je určen k pokrytí údržby oprav nábytku.
Dieser Posten dient zur Deckung der Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten des Mobiliars.
Pronájem nábytku.
Anmietung von Mobiliar.
Není tu moc nábytku.
Nicht so viel Möbel.

Výsledek: 268, Čas: 0.0912

Viz také


pokrytí nákupu nábytku
den kauf von mobiliar kauf des mobiliars den ankauf von mobiliar

"Nábytku" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc