NÁS DO NĚMČINY

Překlad Nás do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 48572, Čas: 0.2554

Příklady použití Nás ve větě a jejich překlady

Uns ( nás , se )
Myslela jsem že nás proklela aby mě potrestala.
Ich dachte, sie verflucht uns, um mich zu bestrafen.
Nás maxi.
Uns, Max.
Wir ( my , to , ho )
Podle nás je to jen román viď.
Wir denken, es ist Fiktion. Nicht wahr?
Zklamal jste nás gorene.
Wir sind enttäuscht von dir, Göran.
Sie ( ji , vy , to )
Přesto jste nás držel v tomhle pekle.
Aber Sie haben uns hier... in dieser Hölle gehalten.
Zaprvé nikdy nás neobžalují.
Erstens werden Sie uns nie anklagen.
Jiné příklady vět
Kdo chce zabít nás.
Wer will uns umbringen?
Aby nás zabil.
Um uns zu töten.
Tak jste nás uvěznil uvnitř vašeho snu.
Also, wir sind hier gefangen... in Ihrem Traum.
Podívej se na nás!
Sieh uns an!
No víc z nás nedostanete.
Nun, ja, Sie werden nicht mehr bekommen.
Pozvali nás na projížďku.
Wir wurden zum Ausflug eingeladen.
Nás mizení.
Wir verschwinden.
Darryl nás bude krýt.
Darryl wird uns decken?
Můžete nás pozorovat tak jako předtím.
Sie können beobachten, wie vorher auch.
Pozorují nás.
Sie beobachten uns.
Nikdy nás nenechali abychom se podívali.
Wir durften es nie sehen.
Chtěls nás zabít jacku!
Du wolltest uns umbringen, Jack!
Vede nás přímo k jejímu vrahu.
Sie führt uns direkt zu ihrem Mörder.
Vyvěďte nás z orbity.
Dann verlassen wir den Orbit.
Ona nás sleduje tati.
Sie beobachtet uns, Pappi.
Teď nás musí vyslechnout.
Jetzt müssen sie uns anhören.
Podívejte se na nás.
Schau uns an.
Waji řekneme že nás posílají na specialní trénink do somlálska.
WAJ, wir sagen, dass wir für eine besondere Ausbildung nach Somalia geschickt wurden.
Promluvím s ním za nás oba.
Ich rede für uns beide mit ihm.
Žádáš nás abychom se stali partnery.
Wir sollen Ihre Partner werden.
nás poznají bude už moc pozdě.
Wenn sie uns erkennen, ist es schon zu spät.
Ani nás neměla ráda.
Sie hat uns nicht mal gemocht.
Dostaňte nás odsud.
Bring uns hier weg.
Nás zajímá všechno.
Wir sind an allem interessiert.

Výsledek: 48572, Čas: 0.2554

S Synonyma "nás"


to
ji
vy
se

"Nás" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc