NÁSILNÉ DO NĚMČINY

Překlad Násilné do Němčiny

Výsledek: 255, Čas: 0.0765

Příklady použití Násilné ve větě a jejich překlady

Brutal ( brutální , brutálně , kruté )
To co si udělala bylo násilné april.
Das war brutal, was du da getan hast, April.
Ano byly násilné plné bolesti.
Ja, und es war brutal und schmerzhaft.
Gewalt ( násilí , síly , moci )
Chcete říct že násilné myšlenky považujete za zločin.
Soll das heißen, es ist eine Straftat, an Gewalt zu denken?
To je násilné.
Das ist Gewalt.
Gewaltsame ( násilné , násilná )
Násilné pouliční střety mezi baní sadrovými stoupenci odpůrci přinesly mrtvé na obou stranách.
Gewaltsame Straßenkämpfe zwischen den Anhängern und Gegnern Banisadrs führten zu Toten auf beiden Seiten.
Takže jsi viděl hodně zranění. násilné smrti.
Dann haben Sie ja viele Verletzungen gesehen, gewaltsame Tode.
Jiné příklady vět
Ale on také točí opravdu násilné filmy které máte rád.
Aber er hat auch sehr gewalttätige Filme gemacht, die Sie lieben.
Násilné separatisty.
Gewalttätige Separatisten.
Jeho násilné chování.
Seine gewalttätige Handlungsweise.
Ale šokovaní obyvatelé říma stále ještě pobouřeni neakceptovali toto násilné uchopení moci.
Doch die entsetzen Bürger Roms, noch immer in Aufruhr, akzeptierten diese gewaltsame Machtergreifung nicht.
Násilné psychotiky.
Gewalttätige Psychotiker.
Zásadně odsuzujeme násilí odsuzujeme trest smrti rovněž odsuzujeme teroristické násilné činy.
Wir sind grundsätzlich gegen Gewalt, gegen die Todesstrafe, aber auch gegen terroristische Gewalt.
Bude to násilné.
Wird das hier gleich sehr brutal?
Také sociální důsledky mohou být kruté vystěhovávání ztráta obživy násilné konflikty.
Auch die sozialen Folgen können schwerwiegend sein: Vertreibung, der Verlust der Existenzgrundlagen und gewaltsame Konflikte.
K rozbíjení tradic násilné kulturní reglementaci došlo po celé číně.
Zerstörung der Tradition und erzwungene kulturelle Reglementierung gab es überall in China.
Rovněž násilné konflikty si nadále vybírají příliš vysokou daň.
Auch gewalttätige Konflikte fordern weiterhin einen viel zu hohen Tribut.
Myslím konkrétní úmrtí násilné úmrtí.
Ich meine gewaltsame Todesfälle.
Její násilné sklony mě vždycky fascinovaly.
Ihre gewalttätigen Tendenzen faszinieren mich seit jeher.
To je tak násilné.
Das ist so brutal.
Boscobel je věznice pro násilné zločince steven ve vězení nikdy násilný nebyl.
Boscobel ist ein Gefängnis für gewalttätige Kriminelle. Steven war im Gefängnis niemals gewalttätig.
Ti kdo znemožňují pokojnou revoluci způsobují nevyhnutelnost revoluce násilné.
Wer friedliche Revolutionen unmöglich macht, macht gewalttätige Revolutionen unumgänglich.
Mnich tyto násilné těší se násilí skončí.
FRIAR Diese gewalttätigen Genüsse haben gewalttätige Enden.
Klidně pomůžu pokud to nebude moc násilné.
Solange es nicht zu brutal wird.
Řekněme tedy akční ne násilné.
Nennen Sie's also Action, nicht Gewalt.
Vaše násilné úmysly činy dokazují že nejste civilizovaní.
Ihre gewaltsamen Vorsätze beweisen, dass Sie nicht zivilisiert sind.
Násilné vykuchání.
Gewaltsame Ausweidung.
Mariané už dlouho nemají násilné myšlenky.
Die Mari haben keine gewalttätigen Gedanken mehr.
Zprávy jsou v poslední době velmi násilné.
Es gibt so viel Gewalt in den Nachrichten.
Je to mnohem míň násilné než někoho mlátit do obličeje.
Und es ist viel weniger gewalttätig, als jemandem ins Gesicht zu schlagen.
Jistěže to bude násilné. o to jde.
Natürlich wird es zu brutal sein!

Výsledek: 255, Čas: 0.0765

Viz také


násilné střety
gewalttätige konflikte gewalttätigen zusammenstöße gewaltsame konflikte die gewaltsamen auseinandersetzungen
násilné represe
gewalttätigen unterdrückung gewaltsamen repression gewaltsame unterdrückung
násilné reakce
gewalttätige reaktionen

"Násilné" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc