NÁSKOK DO NĚMČINY

Překlad Náskok do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 256, Čas: 0.0615

Příklady použití Náskok ve větě a jejich překlady

Vorsprung ( náskok , výhodu , římsa )
Jak velký má náskok.
Wie viel Vorsprung hat sie?
Želva má deset metrů náskok.
Die Schildkröte hat zehn Meter Vorsprung.
Voraus ( předem , napřed , před námi )
Kharma má náskok čtyř dnů.
Karma ist vier Tage voraus.
Náš vrah má třídenní náskok.
Unser Mörder ist uns drei Tage voraus.
A's prošustrovala jedenáctibodový náskok!
Die A's haben eine Elf zu Null Führung verschenkt.
Vaše oddělení bude následující náš náskok na toto téma od nynějška.
Von jetzt an wird ihr Revier unserer Führung in dieser Sache folgen.
Jiné příklady vět
Reinhold má hodiny náskok!
Der Reinhold hat Stunden Vorsprung.
náskok asi dvacet minut.
Sie hat etwa 20 Minuten Vorsprung.
Mám dvanáct let náskok.
Ich bin dir 12 Jahre voraus.
Celou dobu jsi měl přede mnou náskok.
Du warst mir die ganze Zeit voraus.
Máte pět minut náskok.
Du hast fünf Minuten Vorsprung.
Tawes má obrovský náskok.
Tawes hat einen großen Vorsprung.
Pořád mají pár hodin náskok.
Die sind uns noch mindestens einige Stunden voraus.
Potřebuju náskok 20 minut.
Ich brauche einen 20-minütigen Vorsprung.
Todo jak velký mají jediové náskok.
Todo, wie weit sind uns die Jedi voraus?
Máš proti nám 30 let náskok.
Du hast uns allen 30 Jahre voraus.
Nebo vám alespoň dám pár minut náskok.
Oder gebe euch zumindest ein paar Minuten Vorsprung.
Máme pár kroků náskok.
Wir sind einen Schritt voraus.
To nám dá pár hodin náskok.
Das verschafft uns ein paar Stunden Vorsprung.
Tohle má před NSA náskok deseti generací.
Das ist der NSA um Generationen voraus.
Nedávej té malé želvě náskok.
Lass diesem Schildkrötenmädchen keinen Vorsprung.
Singleton teď má náskok jen hlasů.
Singleton hat nur noch acht Stimmen voraus.
Má velký náskok.
Er hat einen hohen Vorsprung.
Romulani mají dvoudenní náskok.
Und die Romulaner haben zwei Tage Vorsprung.
Máme náskok pár set metrů.
Wir sind ihnen ein paar hundert Meter voraus.
Taky má šesti hodinový náskok.
Und er hat einen sechsstündigen Vorsprung.
Dej jí pětiminutový náskok jo.
Gib ihr 5 Minuten Vorsprung, hmm?
Dobře dám ti 60 sekund náskok.
Ok. Ich gebe dir 60 Sekunden Vorsprung.
Udrží si však náskok.
Aber kann er die Führung halten?
Můžete jen snižovat její náskok.
Ihr könnt nur den Vorsprung verringern.

Výsledek: 256, Čas: 0.0615

Viz také


náskok ale
vorsprung , aber spur , aber vorsprung , doch

"Náskok" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc