NÁSLEDOVAT DO NĚMČINY

Překlad Následovat do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 617, Čas: 0.0456

Příklady použití Následovat ve větě a jejich překlady

Vítr který bude následovat odfoukne tvou nejmodernější technologii.
Der Wind, der kommen wird, wird eure modernste Technik wegblasen.
Můžete mě následovat ven prosím?
Kommen Sie mit raus?
Ode dneška vás budu následovat.
Von heute an folge ich nur Euch.
Nikdy tě nebudu následovat.
Ich folge Ihnen nicht.

Nachfolgender

( následných , následující , pozdějšími )
Pentamidin může vyvolat hypoglykémii kterou může někdy následovat hyperglykémie.
Pentamidin kann eine Hypoglykämie verursachen, gelegentlich mit nachfolgender Hyperglykämie.
Pentamidin může vyvolat hypoglykémii po které může někdy následovat hyperglykémie.
Pentamidin kann eine Hypoglykämie verursachen, gelegentlich mit nachfolgender Hyperglykämie.
Jiné příklady vět
Tarzan vždy následovat.
Tarzan folgen immer.
Klany tě budou následovat.
Die Clans werden dir folgen.
A naše slzy budou dozajista následovat.
Und unsere Tränen werden folgen.
Následovat boží cestu není vždy snadné.
Gottes Wege zu befolgen, ist nie einfach.
Musím ho následovat.
Ich muss ihr folgen.
Hector brava říká... že bude následovat msta.
Hector Brava sagt... die Rache wird kommen.
Pentamidin může vyvolat hypoglykémii po které může někdy následovat hyperglykémie.
Pentamidin kann eine Hy- poglykämie verursachen, gelegentlich mit nachfolgender Hyperglykämie.
Proč bych tě měl následovat?
Wieso sollte ich mit dir kommen?
Další obvinění budou následovat.
Weitere Anklagen werden folgen.
Co bude následovat příště kabelka na noze?
Was kommt als Nächstes, deine Handtasche an den Füßen?
Kam my jdeme bude alfréd wessex následovat.
Wohin wir gehen, werden Alfred und Wessex folgen.
Další návrhy budou následovat.
Weitere Vorschläge werden kommen.
Dobrá budu tě následovat pod jednou podmínkou.
Na gut, ich folge dir, aber unter einer Bedingung,
No víš co bude následovat.
Ihr wisst, was jetzt kommt.
Další orgány budou následovat.
Andere Organe würden folgen.
Arrene buděš mě následovat?
Arren, willst du nicht mit mir kommen?
Když mi mé námořnické srdce řekne něco udělat neznám strachu jej následovat.
Wenn mein Seemannsherz zu mir spricht, folge ich ihm und fürchte mich nicht.
To jsem netušila co bude následovat.
Da ahnte ich nicht im Geringsten, was noch kommt.
Myslela jsem že mě kupole bude následovat.
Ich dachte, die Kuppel würde mir folgen.
Musím následovat svůj osud.
Ich muss meinem Schicksal folgen.
Další budou doufejme následovat.
Hoffentlich werden noch mehr folgen.
Nebudou následovat nikoho jiného.
Sie werden sonst niemandem folgen.
Musíte mě následovat.
Sie müssen mir folgen.
Proto chci následovat své srdce.
Und deshalb möchte ich meinem Herzen folgen.

Výsledek: 617, Čas: 0.0456

Viz také


bude následovat
folgt folgen als nächstes kommt
budou následovat
folgen nach
musí následovat
folgen müssen
příklad následovat
beispiel folgen nachziehen werden
může následovat
könnte folgen folgen könnten
následovat své srdce
meinem herzen folgen auf mein herz
budu tě následovat
ich werde dir folgen ich folge dir dir einfach nach
my budeme následovat
wir folgen
budete mě následovat
würden sie mir folgen
to co bude následovat
das , was folgt , was kommt kommen was gleich passieren wird

"Následovat" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc