NÁSLEDUJ DO NĚMČINY

Překlad Následuj do Němčiny

Výsledek: 156, Čas: 0.0235

Příklady použití Následuj ve větě a jejich překlady

Následuj své instinkty.
Folge deinem Instinkt.
Následuj mě.
Folge mir.

Komm

( pojď , no tak , přijď )
Následuj můj hlas.
Komm zu meiner Stimme.
Následuj mě bratře.
Komm, kleiner Bruder.
Následuj mě zelenáči.
Folg mir, du Anfänger.
Jasně jen mě následuj.
Klar. folg mir einfach.
Jiné příklady vět
Následuj můj hlas.
Folge meiner stimme.
Následuj naše vojáky.
Folge unseren Soldaten.
Následuj mě.
Folgen Sie mir.
Následuj ho následuj ho odvážně statečně.
Folg ihm, folg ihm Blutend und brav.
Následuj ty světla!
Folgen Sie den Lichtern!
Yo yo yo následuj mě!
Yo, folge mir!
Následuj mne!
Folge mir!
Následuj mě prosím.
Folgen Sie mir bitte.
Následuj mě prosím.
Folgen Sie mir bitte.
Následuj strýčka andyho.
Folge Onkel Andy.
Následuj můj hlas!
Folge meiner Stimme!
Následuj své srdce.
Folgen Sie Ihrem Herzen.
Jen ji následuj.
Folgen Sie dem Weg.
Následuj jaguára.
Folge dem Jaguar.
Jo ta věc s tím následuj vůdce.
Der"dem anführer folgen"-Kram? das war ein kinderspiel.
Následuj ji.
Folge ihr.
Následuj mě troubo.
Folgen Sie mir.
Následuj svůj stín.
Folge deinem Schatten.
Prostě popadni svojí zbraň následuj mě.
Ziehen Sie Ihre Waffe, und folgen Sie mir.
Jasně zachu následuj někoho cizího do lesa.
Ja, Zach, folge der Fremden in den Wald.
Následuj větší slunce?
Der größeren Sonne folgen?
Následuj hlasu svého mistra.
Folge der Stimme des Meisters.
Následuj znamení.
Folge den Zeichen.
Nalij to na tu věc potom ji následuj.
Gießen Sie das auf den Gegenstand und folgen Sie ihm dann.

Výsledek: 156, Čas: 0.0235

Viz také


Fráze v abecedním pořadí


následuj

"Následuj" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc