NÁSLEDUJTE DO NĚMČINY

Překlad Následujte do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 259, Čas: 0.4419

folgt (124) folgen sie (67) komm mit (2)

Příklady použití Následujte ve větě a jejich překlady

Folgt ( následuje , následujte , následujícího )
Následujte jarla borga!
Folgt Jarl Borg!
Následujte náčelníka flythe poddůstojníka halla.
Folgt Chief Flythe und Petty Officer Hall.
Folgen sie
Následujte mne pánové.
Folgen Sie mir, Gentlemen.
Jen mě následujte prosím.
Folgen Sie mir einfach, bitte.
Komm mit
Následujte mě.
Komm mit mir.
Následujte mě. dočasně vás mám rád.
Komm mit, ich mag dich erst mal.
Jiné příklady vět
Jenom mě následujte.
Folgt mir einfach.
Následujte me.
Folgt mir.
Nadháněči následujte marii k náspu.
Treiber, folgen Sie Marie zum Gebüsch.
Následujte moi.
Folgen Sie moi.
Následujte mě děvčata.
Folgt mir, Mädels.
Doktore nashi následujte mě prosím.
Dr. Nash, folgen Sie mir bitte.
Následujte alexandra.
Folgt Alexander!
Prosím následujte mě.
Bitte folgen Sie mir.
Následujte peníze.
Folgt dem Geld.
Prosím následujte mě.
Folgen Sie mir bitte?
Následujte mě kluci. nyní nám bude horko.
Folgt mir, Jungs, jetzt wird's heiß!
Pánové prosím následujte mě.
Meine Herren, folgen Sie mir bitte.
Následujte mě!
Folgt mir.
Prosím následujte mě.
Bitte folgen Sie mir.
Následujte svého velitele!
Folgt eurem Anführer!
Následujte achilla!
Folgt Achilleus!
Následujte nás.
Folgen Sie uns.
Následujte mě prosím!
Folgt mir bitte!
Následujte mě generále.
Folgen Sie mir, Herr General.
Následujte mě na mém dobrodružství v této konceláři.
Folgt mir bei den Abenteuern durch dieses Büro.
Následujte mě subkomandére.
Folgen Sie mir, Subcommander.
Následujte světlo!
Folgt dem Licht!
Následujte mne pane.
Folgen Sie mir, Sir.
Následujte své blaho.
Folgt eurem Glück.

Výsledek: 259, Čas: 0.4419

S Synonyma "následujte"


"Následujte" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc