NĚCO DO NĚMČINY

Překlad Něco do Němčiny

Výsledek: 67427, Čas: 0.0883

Příklady použití Něco ve větě a jejich překlady

Etwas ( něco , nějaký , nic )
Něco co by potřebovalo odvahu.
Etwas, wozu man Mut braucht.
Nebo něco jako.
Oder etwas ande.
Něco co by si chtěl vědět o nás.
Möchtest du irgendetwas über uns wissen?
Našel jsi něco nového.
Irgendetwas Neues gefunden?
Was
Říkal jsem něco.
Was habe ich gesagt?
Řekni něco kostičko.
Sagen Sie was, Bones.
Ich ( , to , )
Můžu něco říct?
Darf ich was sagen?
Něco bych měl.
Ich habe einen.
Jiné příklady vět
Něco je špatně. necítím ji.
Irgendwas stimmt nicht, ich kann sie nicht spüren.
Něco o mě.
Irgendwas für mich?
Můžete mi něco říct o yusefovej minulosti.
Können Sie mir etwas über Yusefs Hintergrund erzählen?
Skrývá před vámi něco váš partner.
Verbirgt Ihre Partnerin etwas vor Ihnen?
Věřte mi něco se mu stalo.
Glauben Sie mir, irgendwas ist mit ihm passiert.
Něco tady je šerife.
Hier ist was, Sheriff.
Něco udělat musela.
Irgendwas muss sie gemacht haben.
Můžeš mi o tom něco říct?
Kannst du mir etwas darüber erzählen?
Veach se snaží něco rozpoutat s markem.
Und Veach versucht irgendwas mit Marko anzufangen.
Chceš něco miku.
Willst du was, Mike?
Něco jsem ti přinesl.
Ich hab was für dich.
Hledám něco k jídlu.
Ich such etwas zu essen.
Ještě něco štefane.
Noch was, Stefan.
Něco jsem vám přinesla.
Ich hab was für Sie.
Dává ti něco z toho smysl.
Macht irgendetwas davon Sinn?
Stalo se něco mezi vámi.
War etwas zwischen euch?
Je něco z toho pravda.
Ist davon irgendwas wahr?
Holmesi... jestli víte něco o vraždě musíte to nahlásit.
Holmes... wenn Sie irgendetwas von einem Mord wissen, müssen Sie das melden.
Něco vlastního vybudovat.
Was Eigenes aufbauen.
Děje se něco pablíne.
Stimmt etwas nicht?
Něco je špatně franku.
Irgendwas stimmt nicht, Frank.
Hele něco pro tebe mám.
Hey, ich hab was für dich.

Výsledek: 67427, Čas: 0.0883

"Něco" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc