NĚJAKÝCH DO NĚMČINY

Překlad Nějakých do Němčiny

Výsledek: 265, Čas: 0.0834

Příklady použití Nějakých ve větě a jejich překlady

Etwas ( něco , nějaký , nic )
Zmínila se rockladnská policie o nějakých zvířatech v jeho domě.
Hat das Rockland PD etwas über Tiere in der Unterkunft erwähnt?
Kdybych býval byl ještě schopen nějakých emocí tak bych se zřejmě styděl.
Wenn ich noch etwas hätte empfinden können, hätte ich mich vielleicht geschämt.
Irgendwelchen ( něco , nějaký , nic )
Nevíte o nějakých problémech které by mohla mít.
Wussten Sie von irgendwelchen Problemen, die sie vielleicht hatte?
Nepotřebuji schválení nějakých lidí z vysoké abych se cítil dobře.
Ich brauche keine Bestätigung von irgendwelchen Leuten aus dem College, um mich gut zu fühlen.
Irgendwelche ( něco , nějaký , nic )
Dej tělo do postele. nemám ponětí o nějakých potížích to mi stačí.
Ich weiß gar nichts über irgendwelche Schwierigkeiten, und das reicht mir.
Nevšimla jste si nějakých nesrovnalostí.
Fielen Ihnen irgendwelche Unregelmäßigkeiten auf.
Er ( něco , nějaký , nic )
Také byl podezřelý z nějakých špinavostí ale nic se nedokázalo.
Wir hatten den Verdacht, dass er auch beteiligt war, aber keine Beweise.
Řekl jsi maxovi aby udržel tajemství o nějakých ohnivých zprávách.
Du sagtest Max, er solle Feuerbotschaften geheim halten.
Jiné příklady vět
Všiml jste si nějakých dalších boulí nebo výčnělků?
Haben Sie andere Beulen bemerkt?
Mám tu příběh týkající se nějakých můžů z její složky.
Hat ihre Story etwas mit den Männern in dieser Akte zu tun?
Mám to brát tak že jste se nebavil bičováním nějakých nevinných vězňů.
Dann haben Sie sich also nicht damit amüsiert, dass Sie unschuldige Gefangene auspeitschen lassen?
Přijdu pozdě jsem zrovna uprostřed nějakých domácích prací.
Bei mir wird's spät. Ich stecke mitten in etwas Hausarbeit.
Zavolejte mi ať si můžeme promluvit o nějakých víte dalších možnostech.
Rufen Sie mich an und wir können uns über, Sie wissen schon, andere Möglichkeiten unterhalten.
Můj táta je účetní... byl obviněn z nějakých nelegálních operací.
Mein Vater ist Buchhalter und wurde beschuldigt, etwas Illegales getan zu haben.
Žádné lidské ostatky kromě nějakých spálených vlasů.
Keine menschlichen Überreste, abgesehen von etwas verbranntem Haar.
Z nějakých důvodů měl bowman o životě jisté představy které se mu nesplnily.
Aus irgendeinem Grund stellte Bowman Erwartungen an sich, denen er nie gerecht wurde.
Policie mi dala seznam nějakých jmen. chtěl bych se vás na ně zeptat.
Die Polizei gab mir'ne liste von Namen, die Sie sicher kennen.
Moje kámoška váží nějakých 45 kilo jo.
Meine Partnerin wiegt so um die 45 Kilo, richtig?
To se může stát při nějakých podivných sexuálních hrách.
Kann das bei einem abgedrehten Sexspiel passieren?
Všiml jste si nějakých hádek potyček cokoliv co by vás zaujalo.
Bemerkten Sie irgendwelche Schlägereien, Streitereien, etwas, das Ihre Aufmerksamkeit erregte?
Všiml jste si nějakých změn ve vaší fyziologii.
Haben Sie irgendeine Veränderung Ihrer Physiologie festgestellt?
Zavolala do nějakých archivů získala nějaké informace o loupežích.
Sie rief einige Archive an und so, hat uns einige Informationen über andere Diebstähle gebracht.
Všimla sis dnes nějakých příznaků.
Hast du heute irgendwelche Symptome bemerkt?
To všechno pro nějakých mizerných pár set babek.
Und das alles für ein paar 100 lausige Mäuse.
Vzpomínáš jestli mluvil o nějakých kámoších.
Hat er mal irgendwelche Freunde erwähnt?
Vážně si myslíte že jsem potomek nějakých nelétajících těstovin.
Denken Sie wirklich, ich stamme von einer Art flugunfähiger Manicotti ab?- Ja!
Všichni jste se vyvinuli z nějakých špinavých prťavých nanobotů které jsem navrhl.
Sie alle stammen von irgendwelchen dreck- verschlingenden Nanobots ab, die ich entwarf.
Pracuju na nějakých kapkách oleje které byly nalezeny blízko stop pneumatik.
Ich arbeite an einigen frischen Öltropfen, die in der Nähe der Reifenspuren gefunden wurden.
Byl yuki poblíž nějakých neobvyklých rostlin.
Kam Yuki mit irgendwelchen außergewöhnlich Pflanzen in Berührung?
Jo až do nějakých osmnácti nebo tak.
Ja, bis ich 18 war oder so.

Výsledek: 265, Čas: 0.0834

"Nějakých" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc