NĚKOHO ZABÍT DO NĚMČINY

Překlad Někoho Zabít do Němčiny

Výsledek: 255, Čas: 0.0616

Příklady použití Někoho Zabít ve větě a jejich překlady

Pokud chcete někoho zabít měli byste zabít mě.
Wenn ihr Typen jemanden umbringen wollt, solltet ihr mich umbringen.
Mohla jste někoho zabít.
Sie hätten jemanden umbringen können.
Jemanden zu ermorden
Jen jsi musel někoho zabít aby to vyšlo.
Sie brauchten dafür nur jemanden zu ermorden.
Pokud jsi trpělivý tak to není hloupý způsob jak někoho zabít.
Wenn man geduldig ist, ist das keine dumme Art, jemanden zu ermorden.
Musel jsem někoho zabít.
Co s nima jako chceš dělat chceš někoho zabít.
Was willst du damit machen, jemanden umlegen?
Dokázala by dawn někoho zabít.
Könnte Dawn jemand töten?
Kdybych chtěl někoho zabít bylo by to přesně jak mé programy.
Wenn ich jemand töten würde, wäre es genau wie meine Programme.
Jiné příklady vět
Mohla jsem někoho zabít.
Ich hätte jemanden töten können.
Opravdu chci někoho zabít.
Ich will jemanden töten lassen.
Chci někoho zabít pane!
Ich will jemanden töten, Sir!
Když chceš někoho zabít udělej to nemluv o tom.
Wenn du jemanden umbringen willst, dann tu's einfach. Nicht nur so rumstehen und drüber reden.
Jestli chceš někoho zabít zabij mě prosím.
Wenn du jemanden töten willst, dann töte mich bitte.
To není důvod někoho zabít.
Das ist doch kein Grund jemanden zu ermorden.
Snažíš se někoho zabít.
Versuchen Sie jemanden umzubringen?
Mohli jste někoho zabít!
Du hättest jemanden umbringen können!
Chceš snad někoho zabít aby ho znovu postříkal.
Was willst du tun? Jemanden töten, damit er den Zaun nochmal besprühen kann?
Říkals že bychom měli někoho zabít pak někoho zabijí.
Eine Stunde- sagst du, dass wir jemanden töten sollten, und dann wird jemand getötet.
Jak měl někoho zabít.
Wie er jemanden umbringen sollte.
Kdy je legální někoho zabít.
Wann ist es legal, jemanden zu ermorden?
Víte jak je těžké někoho zabít.
Wissen Sie, wie schwer es ist, jemanden umzubringen?
Skvělý způsob jak někoho zabít.
Tolle Art, jemanden umzubringen.
Chystali se někoho zabít svojí přezkou u opasku.
Sie wollen jemanden töten mit seiner Gürtelschnalle.
Musím někoho zabít.
Ich muss jemanden umbringen.
Mohl jsi někoho zabít.
Hättest jemanden töten können.
Chápu. tady je to šileně těžké někoho zabít.
Ich weiß, sie machen es einem hier richtig schwer, jemanden umzubringen.
Muset někoho zabít.
Ich muss jemanden umbringen.
Chci někoho zabít.
Ich will jemand töten.
Jeden kluk dokonce umřel nebo se pokusil někoho zabít.
Jemand starb sogar oder versuchte jemanden umzubringen.
Obzvlášť když chceš někoho zabít.
Vor allem, wenn man jemanden umbringen will.

Výsledek: 255, Čas: 0.0616

Viz také


musíš někoho zabít
einen mann erschießen muss du musst jemanden töten
způsob jak někoho zabít
art , jemanden umzubringen art , jemanden zu töten weg , um jemanden zu töten methode , jemanden zu töten
mohli jste někoho zabít
hättest jemanden umbringen können sie könnten jemanden umbringen
ho zabít
ihn töten ihn umbringen

Slovo od slova překladem


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc