NĚMCE DO NĚMČINY

Překlad Němce do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 262, Čas: 0.0799

Příklady použití Němce ve větě a jejich překlady

Hladina eura vhodná pro němce je příliš vysoká pro francouze italy.
Der für Deutschland angemessene Wert des Euro ist für Frankreich und Italien zu hoch.
Úroková sazba vyhovující francouzům italům je zase příliš nízká pro němce.
Die für Frankreich und Italien passenden Zinssätze sind für Deutschland zu niedrig.
Tohle je pro němce typický.
Das ist typisch deutsch.
Pro němce typické.
Typisch deutsch.
Jiné příklady vět
Znáte každého němce ve francii.
Sie kennen jeden Deutschen in Frankreich?
Trefte ty svinský němce blithe!
Knall die verdammten Deutschen ab, Blithe!
Tyhle němce.
Diese Deutschen.
Zabíjet němce.
Deutsche töten.
Němce. jsou v hrobce u plotu.
Deutscher, sie sind in der Gruft am Zaun.
Těžké časy pro němce.
Harte Zeiten in Deutschland.
Nemám rád němce.
Deutsche mag ich nicht.
Je to blbé zemřít v převlečení za němce že pane.
Ziemlich dumm, ausgerechnet als Deutscher verkleidet zu sterben.
Narukovali jsme abychom sestřelovali němce ne opatrovali letadla.
Wir sind hier, um Deutsche abzuschießen, nicht um Babysitter zu spielen.
Jdeme na němce ne na ryby.
Wir gehen Deutsche fangen, nicht Fisch.
Chcete zabíjet němce.
Sie wollen Deutsche töten?
Vítejte u němce.
Willkommen im deutsch!
Němci střílejí němce tak daleko jsme teď!
Deutsche schießen auf Deutsche, soweit sind wir jetzt!
Máme němce v eletrárně.
Da sind Deutsche im E-Werk.
Chcete zabíjet němce.
Ihr wollt Deutsche töten?
Shoot některé němce s ním.
Erschieß ein paar Deutsche damit.
Na zvláštní žádost německých zpravodajců se příležitostně díváme na zajímavé němce.
Auf besonderen Wunsch des deutschen Geheimdienstes behalten wir auch interessante Deutsche gelegentlich im Auge.
Americká vláda pod prezidentem richardem nixonem naléhala na němce japonce aby své měny revalvovali.
Die Regierung unter Präsident Richard Nixon drängte Deutsche und Japaner ihre Währungen aufzuwerten.
Za třetí 13 z 143 benešových dekretů zbavilo maďary němce práv.
Drittens entrechtete der Inhalt von 13 der 143 Beneš-Dekrete Ungarn und Deutsche.
Máme nešťastné němce.
Wir haben unglückliche Deutsche.
Mám rád němce.
Ich mag Deutsche.
Jen němce.
Nur Deutsche.
Připraven zabít další němce?
Bereit, mehr Deutsche zu töten?
Toho němce jsme zatkli.
Der Deutsche wurde verhaftet.
Vdala se za němce který se jmenoval frank.
Sie heiratete einen Deutschen namens Frank.
Máte duši němce co.
Sie haben die Seele eines Deutschen. Hmm?

Výsledek: 262, Čas: 0.0799

"Němce" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc