NĚMEC DO NĚMČINY

Překlad Němec do Němčiny

Výsledek: 258, Čas: 0.0662

Příklady použití Němec ve větě a jejich překlady

Jste právě takový němec jako tohle skotská.
Sie sind so deutsch wie dieser Scotch.
To je němec jestli se nemýlím.
Das war Deutsch, wenn ich mich nicht irre.
Nemec ( němec , nemec )
Němec je dodavatel.
Nemec ist ein Lieferant.
Němec john paul musejí mít ten klíč.
Nemec und John Paul müssen den Schlüssel haben.
Jiné příklady vět
Jako němec by si ho stejně vzal.
Als Deutscher hätte er ihn ohnehin genommen.
Němec jurij kuznecov.
Deutscher Jurij KUSNEZOW.
Potom ten němec... co stál před vlakem mě uviděl.
Und dann sah mich dieser Deutsche, der vorne im Zug saß.
Můj otec je němec matka norka!
Mein Vater ist Deutscher, meine Mutter Norwegerin.
Mohl by to být němec.
Er könnte Deutscher sein.
Myslíš jako němec makáš jako němec stejně tě šéf vyhodí.
Denkst du wie Deutsche, arbeitest du wie Deutsche, sonst Chef schmeißt dich raus.
Němec je už ve vazbě.
Ist Nemec schon in Gewahrsam?
Menší němec asi takhle velký.
Einen kleinen Deutschen, etwa so groß.
Vždyť je to němec.
Er ist Deutscher.
Tak já jsem z poloviny turkyně z poloviny němec.
Also ich bin zur Hälfte Türkin und zur Hälfte Deutsche.
Jak se vám líbí ten mladý němec synovec saského vévody.
Wie findest du den jungen Deutschen, den Neffen des Herzogs von Sachsen?
Bylo by to vtipné kdyby byl němec.
Bald wird er einer dieser deutschen Touristen.
Tak to je on první němec.
Da ist er. Der erste Deutsche.
Jmenuje se dieter krombach je to němec.
Er heißt Dieter Krombach, er ist Deutscher.
Zdá se že to je jediný němec kterého musíte znát abyste rozšifrovali enigmu.
So wenig Deutsch muss man können, um Enigma zu knacken.
Jsem z poloviny němec.
Ich bin halber Deutscher.
Zraněný němec.
Einen verwundeten deutschen?
V té rakvi leží čistokrevný statečný němec.
In ihm liegt die Leiche eines reinrassigen Deutschen.
Je to zrzek němec stydlivka.
Englisch Er ist rotblond, deutsch und schüchtern.
Byl to němec.
Er war Deutscher.
Já být němec.
Ich bin Deutscher.
Klaus daimler 40 inženýr klidný soustředěný němec.
Klaus Daimler, 40, Maschinist. Ruhig, gelassen, deutsch.
Němec němec.
Deutsch, deutsch.
To byl němec.
Er war Deutscher.
Ale já jsem němec.
Ich bin aber deutsch.
Je to němec.
Er ist Deutscher.

Výsledek: 258, Čas: 0.0662

Viz také


jako němec
als deutscher wie ein kraut
němec který
deutschen , der die deutsche , die

"Němec" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc