NĚMECKÝM DO NĚMČINY

Překlad Německým do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 268, Čas: 0.0742

Příklady použití Německým ve větě a jejich překlady

Deutschen ( německé , němce , deutsche )
Mluví s německým přízvukem.
Er hat'nen deutschen Akzent.
Jak jsem už vašim německým přátelům řekla.
Wie ich Ihrem deutschen Freund erzählt.
Einem deutschen ( německé , němce , deutsche )
Nebo německým pornem.
Oder einem deutschen Porno?
Jsou tady dva hoši s německým přízvukem.
Hier sind zwei nette Jungs mit einem deutschen Akzent.
Dem deutschen ( německé , němce , deutsche )
Kromě provozování radiostanice rozšířil dietrich své kontakty s německým špionážním kruhem.
Neben der Funkstation... weitete Dietrich seine Kontakte mit dem deutschen Spionagering aus.
Protože už telefonoval s německým velvyslancem.
Weil er schon mit dem deutschen Botschafter telefonierte.
Jiné příklady vět
K německým liniím.
Richtung deutsche Linien.
Německým ovčákem. cítím se nesvůj se psem v jedné místnosti.
Deutscher Schäferhund, und fühle mich mit Hunden im Zimmer noch unwohl.
Hollywood nefandí německým příjmením.
Hollywood mag deutsche Nachnamen nicht.
S německým pozdravem.
Mit deutschem Gruß.
Ty se chceš kvůli mně stát německým občanem.
Du willst Deutscher werden? Für mich?
Je to vaše šance postavit se německým bojovým letadlům.
Eure Chance, gegen deutsche Jäger anzutreten.
Mohla být zdolána jen pod německým vedením.
Er durfte nur unter deutscher Leitung bestiegen werden.
Mluví s německým přízvukem.
Spricht mit deutschem Akzent.
Je to organizace pro občany new yorku s německým původem.
Eine Organisation für Bürger in New York mit deutscher Herkunft.
Vojáků je pod německým vedením.
Die 3 500 Mann starke Truppe operiert unter deutschem Befehl.
Útok na horu s německým týmem.
Großangriff auf die Eigerwand mit deutscher Seilschaft!
Teď jsem německým mistrem.
Jetzt bin ich deutscher Meister.
BNA je německým regulačním orgánem ve smyslu článku 22 stejné směrnice.
Die BNA ist die deutsche Regulierungsbehörde im Sinne von Art. 22 der Richtlinie.
Mluvil s německým ministrem obrany. dostaneme ty lidi.
Der deutsche Verteidigungsminister sagt, wir bekommen die Soldaten.
Jestli je marianne opravdu německým špiónem.
Sollte Marianne wirklich eine deutsche Spionin sein.
Barevnej chlap na německým venkově.
Ein Farbiger, der durch die deutsche Landschaft läuft.
Bylo to před pár lety ukradeno jedním německým badatelem.
Es wurde hier vor ein paar Jahren von einem deutschen Forscher gestohlen.
Takže jestli někdy promluví bude to s německým přízvukem.
Also wenn sie je reden würde, würden wir da einen deutschen Akzent hören?
Odehrává se to v německým lágru.
Es spielt in einem deutschen Straflager.
Kdo ji měl v klíně během setkání s německým velvyslancem.
Wer hatte sie absichtlich auf seinem Schoss während des Treffens mit dem deutschen Botschafter?
Připomínky budou sděleny německým orgánům.
Diese Bemerkungen werden an die deutschen Behörden weitergeleitet.
Gdaňsk se v roce 1919 stal svobodným městem pod německým jménem danzig.
Wird Gdansk Freistadt unter dem deutschen Namen Danzig.
Před chvílí mluvil s německým důstojníkem.
Mann Er sprach vorhin mit einem deutschen Offizier.
Ten pokoj je registrován na petera kriega zapsal se s německým pasem.
Das Zimmer ist für einen Peter Krieg gemietet, hat eingecheckt mit einem deutschen Pass.

Výsledek: 268, Čas: 0.0742

Viz také


německým přízvukem
deutschen akzent

"Německým" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc