NAŠEHO SYNA DO NĚMČINY

Překlad Našeho Syna do Němčiny

Výsledek: 256, Čas: 0.0641

Příklady použití Našeho Syna ve větě a jejich překlady

Jde jí o našeho syna.
Unser Sohn ist ihr wichtig.
Zjistila jsem že toho našeho syna lháře před třemi týdny vyhodili.
Ich hab erfahren, dass unser Sohn, der Lügner, vor 3 Wochen gefeuert wurde.
Jiné příklady vět
Musíš milovat našeho syna.
Du musst unseren Sohn lieben.
Miluj našeho syna.
Liebe unseren Sohn.
Jméno našeho syna bude izák.
Der Name unseres Sohnes soll Isaak sein.
Proč bys chtěla našeho syna pojmenovat po tom psychoušovi.
Warum willst du unseren Sohn nach diesem Psycho nennen?
Musíme vzít tělo našeho syna zpátky do japonska.
Wir müssen den Körper unseres Sohnes zurück nach Japan bringen.
Bylo to našeho syna malcolma.
Das gehörte unserem Sohn Malcolm.
Těžký porod našeho syna spolu se záchvatem malárie mou drahou alici strašně oslabil.
Die schwierige Geburt unseres Sohnes und ein Malariaanfall haben meine liebe Alice schrecklich geschwächt.
Kdo má našeho syna carrie.
Wer hat unseren Sohn, Carrie?
Nosí našeho syna.
Mit Unserem Sohn.
Váš syn zohavil našeho syna.
Ihr Sohn hat unseren Sohn entstellt!
Zítra je pohřeb našeho syna ty tvrdíš že je jeho tělo falešný.
Unser Sohn wird morgen beerdigt, und du sagst, es sei nicht seine Leiche.
Tohle jsem našla pod postelí našeho syna.
Das hab ich unter dem Bett unseres Sohnes gefunden.
To byste naučil našeho syna že si někoho chudého můžete koupit?
Möchten Sie unserem Sohn beibringen, dass man arme Leute einfach so freikauft?
Protože jsem mehmedovi poslal mrtvoly místo našeho syna.
Weil ich Leichen zu Mehmed schickte, anstelle unseres Sohnes.
Chceme zpět našeho syna.
Wir wollen unseren Sohn zurück.
Našeho syna? pohřešuje se od druhého týdne.
Unser Sohn wird seit der 2. Woche vermisst.
My místo toho sledujeme film našeho syna.
Wir hingegen sehen einen film unseres Sohnes.
Všechny soukromý školy ve městě odmítly přijmout našeho syna.
Unser Sohn wurde von jeder Privatschule in der Stadt abgelehnt.
Bereš našeho syna do paříže.
Du ziehst mit unserem Sohn nach Paris?
Zachránit našeho syna.
Unseren Sohn retten.
Podívejte se na našeho syna.
Unser Sohn ist ein Kutscher!
Na život našeho syna.
Beim Leben unseres Sohnes.
Pro našeho syna.
Für unseren Sohn.
Chraň našeho syna před utrpením nebezpečím.
Erspart unserem Sohn keine Härte und Gefahr.
O růžové košili našeho syna.
Ich träumte vom rosa Hemd unseres Sohnes.
Oni zabijí našeho syna!
Die werden unseren Sohn umbringen!
Běžte dál od našeho syna!
Lassen Sie die Finger von unserem sohn!
Ale ukázalo se že je ti vše ukradené... včetně našeho syna.
Aber dir scheint ja alles egal zu sein... unser Sohn inbegriffen.

Výsledek: 256, Čas: 0.0641

Slovo od slova překladem


"Našeho syna" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc