NABÍDKOU DO NĚMČINY

Překlad Nabídkou do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 269, Čas: 0.0686

Příklady použití Nabídkou ve větě a jejich překlady

Angebot ( nabídku , návrh , slevě )
Zítra to předložíme u soudu pokud nepřijdete s opravdovou nabídkou.
Wir legen das morgen im gericht vor, es sei denn sie haben ein reales angebot.
Už jste se rozhodl co s Nygmovou nabídkou.
Haben sie sich schon bezüglich mr. nygmas angebot entschieden?
Svou první exekutivu Obama začal nabídkou jednání s islámskou republikou.
Zu beginn seiner ersten amtsperiode hatte obama der islamischen republik den dialog angeboten.
Písky byly smočeny naší první nabídkou krve.
Der sand wurde befeuchtet von unseren ersten angeboten aus Blut!
Das angebot
Ian Craig nevrátil podepsané smlouvy. Tatler přišel s lákavější nabídkou.
Ian craig hat keine verträge zurückgeschickt, und das angebot vom"Tatler" war verlockender.
Vaší nabídkou jsem poctěn ale budu si to muset promyslet.
Ich fühle mich geehrt durch das angebot, aber ich muss darüber nachdenken.
Jiné příklady vět
Ano král mě poctil svou nabídkou.
Ja, der könig ehrte mich mit seinem angebot.
Nabídkou dohody se zapleteme do jednání to stojí čas.
Eine übereinkunft anbieten, uns in verhandlungen festlegen.
Jak chceš naložit s nabídkou agenta Thomase.
Was willst du bezüglich agent Thomas' angebot tun?
Obávám se že máme jinou nabídkou na plnou cenu.
Tut mir leid. ich habe ein anderes angebot zum vollen preis.
Co myslíte že by s touto nabídkou udělal váš otec.
Was glauben sie, was ihr vater mit diesem angebot gemacht hätte?
Opět mě ctíš svou nabídkou ochrany.
Schon wieder beehrst du mich mit deinem angebot deines schutzes.
Na Kelvu lze vyslat automatickou loď s nabídkou Federace.
Ein roboterschiff könnte mit dem vorschlag nach kelva fliegen.
Drakhové přišli s lepší nabídkou.
Das angebot der drakh war besser.
Na druhou stranu skupina G7 skutečně významně přispěla nabídkou odpuštění dluhů.
Auf der anderen seite leisteten die G-7 einen wahrlich bedeutsamen beitrag, indem man einen schuldenerlass anbot.
Mezi nabídkou poptávkou je celá věčnost. Mezi nabídkou momentem převzetí.
Eine ewigkeit liegt zwischen angebot und nachfrage... zwischen dem angebot und der regung des nehmens.
Jerry je na cestě sem s nabídkou.
Jerry ist unterwegs mit dem angebot.
Finn k tobě přišel s nabídkou míru jako první.
Finn war die erste person, die zu dir kam, um frieden anzubieten.
Berlín mě poslal s nabídkou.
Berlin schickt mich mit einem angebot.
Spector přišel s nabídkou.
Spector ist mit einem angebot gekommen.
S nabídkou podpory Paní Queenové.
Und mrs. queen unsere fortwährende unterstützung anzubieten.
Poptávka nemůže udržet krok s nabídkou.
Die nachfrage kann nicht mit dem angebot schritt halten.
Začneme nabídkou na 5.000.000 won.
Die gebote beginnen ab 2800 EUR.
Zamávala jsem jim před nosem nabídkou od Zenobia Capital.
Ich habe das angebot von zenobia capital als druckmittel verwendet.
Přišli s nabídkou.
Die hatten ein angebot in der tasche.
Sire jsem poctěna vaší nabídkou avšak nemohu jinak než odmítnout.
Sir, ihr antrag ehrt mich, aber ich muss ihn ablehnen.
Musí přijít s nabídkou.
Gebote muss man kommen lassen.
Tvorba video DVD s nabídkou.
Videos mit menüs auf DVD brennen.
Přišla jsem s nabídkou příměří od Q.
Ich komme mit einem angebot für eine waffenruhe von q.
Přišel jsem s nabídkou kvalitního sexu.
Ich kam mit dem angebot für hochwertigen sex.

Výsledek: 269, Čas: 0.0686

Viz také


rovnováhu mezi nabídkou poptávkou
gleichgewicht zwischen angebot und nachfrage das verhältnis zwischen angebot und nachfrage eine balance zwischen angebot und nachfrage ausgleich von angebot und nachfrage
nerovnováha mezi nabídkou poptávkou
ein ungleichgewicht zwischen angebot und nachfrage

S Synonyma "nabídkou"


"Nabídkou" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc