NADŠENÁ DO NĚMČINY

Překlad Nadšená do Němčiny

Výsledek: 273, Čas: 0.0821

Příklady použití Nadšená ve větě a jejich překlady

Begeistert ( nadšený , nadšená , rád )
Nebuď moc nadšená je to jen krabička.
Sei nicht zu begeistert, das ist nur die Schachtel.
Měla bys být ze mně nadšená.
Du solltest begeistert von mir sein.
Glücklich ( šťastná , šťastní , šťastně )
Není nadšená že je tam zavřená.
Sie ist nicht glücklich, da drin eingesperrt zu sein.
Laguertaová nebude nadšená ale potřebuje zchladit.
Laguerta war nicht gerade glücklich, aber die braucht mal nen Kerl.
Aufgeregt ( nervózní , nadšený , nadšená )
Musíš být nadšená ohledně tvé velké noci.
Du musst aufgeregt sein wegen deiner großen Nacht.
Musíš být nadšená z gusova letu.
Du musst aufgeregt sein wegen Gus' Flug.
Helen mirrenová bude nadšená.
Helen Mirren wird sich freuen.
Žena bude nadšená.
Meine Frau wird sich freuen.
Sehr ( velmi , moc , velice )
Henry byla jsem z toho článku nadšená.
Henry, ich mochte deinen Artikel sehr.
Alessandra z vás bude nadšená.
Alessandra freut sich schon sehr.
Entzückt ( potěšením , potěšena , radost )
Nadšená pane de bonneval.
Entzückt, Baron.
Mami před pěti sekundama jsi byla nadšená pamatuješ.
Du warst vor 5 Sekunden noch entzückt, vergessen?
Jiné příklady vět
Liga by byla nadšená z konce pittmanovy éry.
Die Liga wäre begeistert vom Ende der Pittman-Ära.
Já jsem tak nadšená že tady je janine restrepoová.
Und ich bin einfach so aufgeregt, dass Janine Restrepo hier ist.
Máma bude nadšená.
Mama wird begeistert sein.
Jo zdála se nadšená.
Ja, sie schien begeistert.
Ale já myslela že jsi z toho nadšená.
Aber ich dachte, du bist aufgeregt wegen des Umzugs.
Nejsem z toho nadšená.
Ich bin nicht glücklich hierüber.
Tulip bude nadšená.
Tulip wird sich freuen.
Musíte být nadšená.
Du musst begeistert sein.
Joan není tou situací zrovna nadšená.
Joan ist nicht wirklich glücklich über diese Situation.
Hej garethe viděls jak byla madalena nadšená z té oslavy.
Hey, Gareth, hast du gesehen, wie aufgeregt Madalena wegen der Feier war?
Vaše vydavatelka je nadšená.
Und Ihre Lektorin ist begeistert.
Bernie je fakt nadšená.
Bernie ist wirklich aufgeregt.
Nebyla jsem z toho nadšená.
Ich war darüber nicht glücklich.
Vaše matka musí být nadšená.
Ihre Mutter freut sich bestimmt schon sehr.
Gozua je z toho nadšená.
Kozue ist wirklich aufregend.
Proč jsem z toho tak nadšená.
Wieso finde ich das so aufregend?
Děvčata jsou tak nadšená.
Die Mädchen sind so aufgeregt.
Teď z nás není zrovna nadšená.
Sie ist von uns im Moment nicht sonderlich begeistert.

Výsledek: 273, Čas: 0.0821

Viz také


tak nadšená
ich so aufgeregt so begeistert so froh
nejsi moc nadšená
der idee begeistert bist
jsem tak nadšená že
ich bin so aufgeregt ich mich so freue , dass ich bin so froh , dass bin einfach so aufgeregt , dass
jsem z toho nadšená
bin sehr aufgeregt bin total unbegabt ich bin so gespannt ich bin so aufgeregt

"Nadšená" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc