NAPROSTÉ DO NĚMČINY

Překlad Naprosté do Němčiny

Výsledek: 269, Čas: 0.1815

Příklady použití Naprosté ve větě a jejich překlady

Vollkommen ( naprosto , zcela , úplně )
Mám naprosté právo posoudit jestli vám můžu věřit.
Ich habe vollkommen das Recht dazu, festzustellen, ob ich Ihnen trauen kann.
Všechno je v naprosté pohodě.
Alles ist vollkommen in Ordnung.
Absolute ( absolutní , naprostou , naprosto )
K tomu vyžaduji naprosté ticho snítku rozmarýnu.
Ich verlange absolute Stille und einen Zweig Rosmarin.
Mohu vás požádat o naprosté ticho prosím.
Darf ich um absolute Ruhe bitten?
Völliger ( naprostý , úplná , zcela )
V naprosté tichosti.
In völliger Stille.
Tato jedinečná kombinace naprosté zkaženosti nevinnosti je to o čem je id.
Und diese einzigartige Kombination aus völliger Verdorbenheit und Unschuld macht das Es aus.
Totaler ( úplný , totální , naprostý )
Tento neomezený systém je ilegální působí v naprosté tajnosti.
Das unbefristete Überwachungssystem ist illegal und arbeitet mit totaler Geheimhaltung.
Strávil skoro každé skupinové sezení v naprosté tichosti.
Er verbrachte fast jede Gruppensitzung in totaler Stille.
Komplette ( celou , kompletní , úplné )
Naprosté překvapení.
Komplette Überraschung.
Podle slovníku toto slovo znamená naprosté pokřivení.
Laut Wörterbuch bedeutet es"komplette verzerrung.
Purer ( čisté , naprosté , čiré )
Tři hodiny nudy... pak sedm sekund naprosté hrůzy.
Das sind drei Stunden Langeweile... und am Ende sieben Sekunden purer Terror.
To je naprosté šílenství.
Das ist purer Wahnsinn.
Die absolute ( čisté , naprosté , čiré )
Naprosté peklo.
Die absolute Hölle.
Obsese naprosté pasivity.
Die Zwanghaftigkeit des absolut Passiven.
Jiné příklady vět
Naprosté ticho.
Absolute Ruhe.
Mluvíme tu o naprosté devastaci.
Wir reden von völliger Zerstörung.
Potřebuji naprosté ticho když cvičím na bubny.
Ich brauche absolute Ruhe, wenn ich Schlagzeug übe.
Není naprosté selhání.
Kein vollständiger Misserfolg.
Naprosté ticho.
Absolute Stille.
To jsou naprosté žvásty.
Das ist völliger Schwachsinn.
Trvám na naprosté upřímnosti desátníku.
Ich verlange absolute Offenheit.
Beru první nůž tak naprosté ticho.
Ich nehme das erste Messer, also absolute Ruhe!
To vám povídám bude tu naprosté ticho!
Und ich erwarte absolute Ruhe.
Musí to být upřímné naprosté.
Es musste vollkommen sein, und ehrlich.
Oči na šťopkách v naprosté tichosti!
Augen auf und absolute Stille!
Naprosté velikášství.
Vollkommen größenwahnsinnig.
Naprosté soukromí. úplně zvukotěsné.
Absolute Privatsphäre und völlig schaIIdicht.
Nebezpečnější než naprosté selhání ledvin.
Gefährlicher als komplettes Nierenversagen?
Profesor hordley byl vychován k naprosté nepochybující víře... smích.
Professor Hordley wurde erzogen, gänzliches und bedingungsloses Vertrauen zu haben,"-- Gelächter.
Naprosté usmíření.
Gänzliche Versöhnung?

Výsledek: 269, Čas: 0.1815

Viz také


naprosté izolaci
er vollkommen isoliert völliger isolation vollständigen isolierung absoluter isolation
naprosté fiasko
es war ein fiasko totaler fehlschlag einem totalen fiasko
naprosté nezávislosti
absoluter unabhängigkeit der völligen unabhängigkeit

"Naprosté" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc