NATÁČENÍ DO NĚMČINY

Překlad Natáčení do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 262, Čas: 0.175

Příklady použití Natáčení ve větě a jejich překlady

Set ( place , plac , scéně )
Natáčení je uzavřené.
Das ist ein abgesperrtes Set.
Malý carmine to nafotil na natáčení sekáče dali jsme to zarámovat.
Little Carmine machte es auf dem"Cleaver"-set. wir ließen es rahmen.
Dreh ( otoč , natáčení , otočte )
Velmi jsme si užívali natáčení hardday's night.
Der Dreh von"A hard Day's Night" hat uns Spaß gemacht.
Týká se to natáčení nebo je to osobní záležitost.
Organisierst Du hier den Dreh oder Dein Privatleben? Oh Mann!
Film ( film , kina , filmový )
Právě skončilo natáčení nového woodyho allena.
Woody Allens neuer Film ist gerade abgedreht.
Producenti by rádi poděkovali všem rybám které se podílely na natáčení.
Die Produzenten danken allen Fischen, die an diesem Film mitgewirkt haben.
Produktion ( výroby , produkce , výstupu )
Vyhazování kameramanů herců zpožděný natáčení labilní režisér.
Führungskräfte und Schauspieler gefeuert, Produktion verzögert, labiler Regisseur.
Je pěkné vidět že z toho natáčení vzešlo něco dobrého.
Es ist schön zu sehen, dass aus dieser Produktion etwas Gutes entstanden ist.
Dreharbeiten ( natáčení , točit )
Po natáčení jste měli autonehodu.
Nach diesen Dreharbeiten, hattest du doch einen Autounfall,
Zatím vše vypadá s elvisem dobře budoucí natáčení je připraveno.
Der Versuch mit Elvis läuft gut und für zukünftige Dreharbeiten ist alles vorbereitet.
Ale protože obvinění z tohoto natáčení nemůže být zabaveny nebudeme pokračovat.
Aber da die Anklage dieser Aufnahmen nicht habhaft werden konnte, kommen wir so nicht weiter.
Dnes z natáčení nic nebude lidi.
Keine Aufnahmen heute, Jungs.
Zastavte ihned to natáčení! slyšíte?
Sie stellen sofort das Drehen ein!
Ale tohle se nepoužívá na natáčení videoklipů.
Sowas benutzt man nicht, wenn man ein Musikvideo drehen will.
Jiné příklady vět
Po natáčení jsem o něm už neslyšela.
Nach dem Dreh hat er sich nie mehr gemeldet.
Každé ráno přicházela lena na natáčení úplně vyčerpaná.
Lena kam morgens völlig fertig zum Dreh.
Táta mě vzal na natáčení do jižní afriky.
Vater nahm mich mit zu Dreharbeiten nach Südafrika.
Jeden z nich byl na tom natáčení.
Einer von denen war beim Dreh.
Nóbl. děláme soukromé natáčení za poplatek.
Gegen ein Honorar machen wir private Dreharbeiten.
Při každém natáčení je to stejné.
So läuft das doch bei jeder Produktion.
Je to její první natáčení vůbec.
Das ist tatsächlich ihr allererster Dreh.
Takže se uvidíme na dalším natáčení.
Dann sehen wir uns beim nächsten dreh?
Žádné natáčení!
Keine aufnahmen!
Vyrazil do farmářskézemě- na natáčení v restauraci v danville.
Nun ist er auf dem Land unterwegs. Fotoshooting in einem Diner in Danville.
Myslí si že si ho herci vymýšlejí během natáčení.
Sie denken, er entsteht spontan beim Drehen.
Žádné natáčení!
Nicht filmen!
Asi jo dneska je na natáčení.
Ja, vielleicht. Sie hat heute einen Dreh.
Tomuhle říkám pořádné natáčení.
Das sind gute Aufnahmen.
Měli bychom pomalu pokračovat v natáčení.
Wir sollten langsam wieder drehen!
Asi nejsložitější z celýho natáčení.
Vermutlich die schwierigste vom ganzen Dreh.

Výsledek: 262, Čas: 0.175

Viz také


natáčení filmu
film zu drehen dreharbeiten einer produktion eines filmes drehs

"Natáčení" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc