NEŠŤASTNÝ DO NĚMČINY

Překlad Nešťastný do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 263, Čas: 0.1144

Příklady použití Nešťastný ve větě a jejich překlady

Unglücklich ( nešťastný , nešťastní , spokojený )
Booth by byl velmi nešťastný kdybys zemřela.
Booth wäre sehr unglücklich, wenn du sterben würdest.
Jsem tak nešťastný trčet s chlapci jen střední školu!
Ich bin so unglücklich Feststeckens mit einem Jungen nur High School!
Nebuď nešťastný to bude dobrý.
Sei nicht traurig, es wird alles wieder gut.
To by člověk měl když je nešťastný.
Tu es ruhig, wenn du traurig bist.
Je rozvedený nešťastný.
Er ist geschieden und unzufrieden.
Já jsem ženatý skoro 40 let přeju si být stejně nešťastný jako archie.
Ich bin 40 Jahre verheiratet und wäre gerne so unzufrieden wie Archie.
Tento americký vzdor je nešťastný.
Dieser amerikanische Widerstand ist bedauerlich.
Ten incident s finnem by nešťastný.
Dieser Zwischenfall mit Finn ist bedauerlich.
Jiné příklady vět
Lily já jsem tak nešťastný.
Lily, ich war so unglücklich.
Všichni jsou nešťastný.
Sie sind alle unglücklich.
Samozřejmě že jsi nešťastný!
Natürlich wird man da traurig!
Tento nešťastný model chování stále přetrvává.
Dieses bedauernswerte Verhaltensmuster besteht fort.
Jsem nešťastný.
Ich bin unglücklich.
Byl hrozně nešťastný.
Er war sehr traurig.
Jejich druh je s lidmi nešťastný.
Sie sind mit den Menschen unzufrieden.
Myslím že někde hluboko uvnitř je trochu nešťastný.
Ich glaube, irgendwo tief in sich ist er ein bisschen traurig.
Tento nešťastný násilný incident není oficiálně ničí vina.
Dieser unglückliche Stecherei-Vorfall ist offiziell... niemandes Schuld.
Tedy alespoň jsem nebyl nešťastný.
Ich war jedenfalls nicht unglücklich.
Nebo unkar nešťastný.
Oder wie Unkar der Unglückliche.
Gerald raigan dobrý nešťastný muž který se dal dohromady tady s tou ježibabou.
Gerald Raigan, ein netter, unglücklicher Mann, belastet mit dieser... Hyäne.
Nešťastný... nebo výstřední?
Traurig oder vornehm?
Myslím tím že ten chlap byl tak nešťastný.
Ich meine, der Typ war so unglücklich.
Omyl velice nešťastný.
Ein Fehler, ein äußerst unglücklicher.
Proklet čas! nešťastný starý muž!
Verflucht Zeit! unglücklichen alten Mann!
Leonardo začal být najednou neklidný nešťastný.
Leonardo wurde plötzlich rastlos und unglücklich.
Je to plné jen slepých uliček což je nešťastný ale přesný výběr slov.
Es ist nur voller Sackgassen, was eine unglückliche, aber korrekte Wortwahl ist.
Unkar nešťastný.
Unkar den Unglücklichen.
Můj otec byl velmi nešťastný muž.
Mein Vater war ein sehr unglücklicher Mann.
Budeme se dále tvářit jako by se celý tento nešťastný incident nikdy nestal.
Wir werden so tun, aIs ob dieser unglückliche VorfaII nie passiert sei.
Je takový nešťastný.
So unglücklich.

Výsledek: 263, Čas: 0.1144

Viz také


je nešťastný
ist unglücklich traurig bist
jsi nešťastný
bist du unglücklich
dost nešťastný
sehr unglücklich wirklich ein unglücklicher

S Synonyma "nešťastný"


"Nešťastný" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc