NEŽ OBVYKLE DO NĚMČINY

Překlad Než Obvykle do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 257, Čas: 0.1102

als sonst (122) als üblich (64) als gewöhnlich (43) als normal (5) als üblicherweise (3)

Příklady použití Než Obvykle ve větě a jejich překlady

Líp než obvykle.
Schöner als sonst.
Více než obvykle.
Mehr als sonst.
Als üblich
Dokonce víc než obvykle.
Bedrückter als üblich.
Ne víc než obvykle slečno.
Nicht mehr als üblich, Miss.
Als gewöhnlich
Dřív než obvykle.
Früher als gewöhnlich.
Vyšší než obvykle.
Höher als gewöhnlich.
Als normal
Víc než obvykle.
Viel mehr als normal.
Plod nyní roste devětkrát rychleji než obvykle.
Der Fötus wächst 9-mal schneller als normal.
Als üblicherweise
Žádost bude podstatně větší než obvykle.
Der finanzielle Bedarf wird höher sein als üblicherweise.
Zavolej mi pokud uvidíte něco divnějšího než obvykle.
Ruft mich an, wenn ihr etwas seltsames als üblicherweise seht.
Jiné příklady vět
Divněji než obvykle.
Mehr als sonst.
Matka představená se dneska vrátila z vězení dřív než obvykle.
Mutter Priorin kommt früher als üblich aus dem Gefängnis.
Dinsmoorová byla divnější než obvykle ale já musel vidět estellu.
Die Dinsmoor war merkwürdiger als sonst. Ich musste Estella sehen.
Dokonce více než obvykle.
Noch mehr als sonst.
Víc než obvykle.
Mehr als üblich.
Jsou hlasitější než obvykle že.
Es ist lauter als gewöhnlich, nicht wahr?
Rozhodně je to horší než obvykle.
Das ist definitiv schlimmer als üblich.
Proč mám pocit že jsi divnější než obvykle.
Warum hab ich das Gefühl, dass du dich merkwürdiger verhältst als normal?
Dr. hodginsi jsi tady dřív než obvykle.
Dr. Hodgins, du bist hier früher als sonst.
Ne déle než obvykle pane.
Nicht länger als gewöhnlich, Sir.
Začal... mluvit sám se sebou víc než obvykle.
Er fing an... Er fing an, mit sich selbst zu reden, mehr als normal.
Byl trochu unavenější než obvykle ale... hodně pracoval.
Er war etwas müder als gewöhnlich, aber er hat viel gearbeitet.
Fiona glenanne máš na sobě víc oblečení než obvykle.
Fiona Glennane, Sie tragen mehr Kleidung als üblich.
Jaro přišlo dříve než obvykle.
Das Frühjahr ist eher gekommen als sonst.
Pořád chci zabít thompsona ale ne víc než obvykle.
Ich möchte Thompson immer noch töten, aber nicht mehr als sonst.
Ale začíná být velmi horká o více než 10 stupňů než obvykle.
Aber jetzt wird sie wirklich sehr warm, mehr als zehn Grad wärmer als üblich.
To je konec jednominutového projevu který byl trochu delší než obvykle.
Damit sind die Ausführungen von einer Minute beendet, die heute etwas länger als gewöhnlich gedauert haben.
Jsi šťastnější než obvykle johne nashi.
John Nash, du bist fröhlicher als sonst.
No ne doslova ohromný trochu menší než obvykle.
Na ja, nicht wirklich riesig, geringfügig kleiner als üblich.
Pije víc než obvykle.
Er trinkt mehr als gewöhnlich.

Výsledek: 257, Čas: 0.1102

Viz také


víc než obvykle
mehr als gewöhnlich als sonst mehr als üblich über meinem üblichen
ne víc než obvykle
nicht mehr als sonst nicht mehr als gewöhnlich nicht schlimmer als sonst nicht mehr als üblich
jako obvykle
wie immer wie üblich wie gewöhnlich wie gewohnt
jsou obvykle
sind normalerweise sind in der regel sind gewöhnlich sind üblicherweise
to obvykle
es normalerweise für gewöhnlich dem allgemeinen
byly obvykle
waren in der regel waren meist waren gewöhnlich waren normalerweise waren im allgemeinen

S Synonyma "než obvykle"


"Než obvykle" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc