NE TEĎ DO NĚMČINY

Překlad Ne Teď do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 273, Čas: 0.2211

nicht jetzt (142) nein jetzt (27) gerade nicht (4) nicht im moment (3) nicht heute (2) nicht sofort (3)

Příklady použití Ne Teď ve větě a jejich překlady

Ne teď.
Ne teď ok.
Nicht jetzt. Okay?
Gerade nicht
Ne teď tady není. ale brzy by měl přijít.
Nein, er ist gerade nicht da, aber er wird bald zurück sein.
No sice ne teď... ale myslím že novinařina půjde zase nahoru.
Zurzeit gerade nicht, aber ich denke, die Zeitungsbranche kommt wieder auf die Füße.
Nicht im moment
Ne teď hned.
Nicht im Moment.
Ne pro mě ne teď.
Für mich nicht. Nicht im Moment.
Nicht heute
Ne tehdy ne teď ne před šesti měsíci.
Nicht damals, nicht heute, nicht in sechs Monaten.
Bude zítra. ale ne teď.
Ja, aber nicht heute.
Proč ne teď.
Wieso nicht sofort?
Brzy ale ne teď.
Bald, aber nicht sofort?
Nein, jetzt
Ne teď jsme mnohem zdvořilejší.
Nein, jetzt sind wir viel zivilisierter.
Ne teď se to hodí.
Nein, jetzt passt es toll.
Jiné příklady vět
Jenže ne teď.
Nur nicht jetzt.
Ne teď ještě ne.
Nein, jetzt noch nicht.
Ne teď johne.
Nicht jetzt, John.
Ne teď ne do prdele!
Nein, jetzt nicht, verdammt nochmal!
Ale ne teď ne tady.
Aber nicht jetzt, nicht hier.
Ne teď bohužel není doma.
Nein, sie ist gerade nicht da.
Ne teď není k dispozici.
Nein, er ist gerade nicht verfügbar.
Ano ano jen ne teď.
Doch, doch, nicht im Moment.
Ne teď jsi na řadě ty!
Nein, jetzt bist du dran.
Ne teď drahá.
Nicht jetzt, meine Liebe.
Ne teď ne ale předtím.
Nein, jetzt nicht, aber vorher.
Ne teď johne ne když.
Nicht jetzt, John. Nicht, wenn.
Ne teď ale předtím.
Nicht jetzt, sondern damals.
Ne teď ještě začerstva.
Nein, jetzt. Solange es noch frisch ist.
Ne teď. bylo to dřív.
Nicht jetzt, das war vorher.
Ne teď zrovna ne.
Nein, jetzt nicht.
Ne teď pro CIA. před 20 lety pro KGB.
Nicht jetzt für die CIA, vor 20 Jahren für den KGB.
Ne teď budeme improvizovat.
Nein, jetzt improvisieren wir.

Výsledek: 273, Čas: 0.2211

Slovo od slova překladem


S Synonyma "ne teď"


"Ne teď" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc