NEBUĎ TAK DO NĚMČINY

Překlad Nebuď Tak do Němčiny

Výsledek: 258, Čas: 0.0814

sei nicht so (146) seid nicht so (5)

Příklady použití Nebuď Tak ve větě a jejich překlady

Sei nicht so
Nebuď tak netolerantní.
Sei nicht so intolerant.
Nebuď tak vybíravý.
Sei nicht so wählerisch.
Jiné příklady vět
Nebuď tak sobecký.
Seid nicht so egoistisch.
Nebuď tak prostořeký sebestředný.
Sei nicht so flapsig und selbstsüchtig.
Nebuď tak nepozorný gisburne.
Seid nicht so geistlos, Gisburne.
Nebuď tak blbý jak vypadáš.
Seid nicht so dumm, wie ihr ausseht.
Nebuď tak dramatická.
Sei nicht so dramatisch.
Nebuď tak lhostejný.
Seid nicht so stoisch.
Nebuď tak předpojatej.
Sei nicht so negativ!
Nebuď tak netrpělivý.
Seid nicht so ungeduldig.
Nebuď tak statečná.
Sei nicht so tapfer.
Nebuď tak přezíravý.
Sei nicht so unnahbar.
Nebuď tak zatraceně sobecký!
Sei nicht so verdammt egoistisch.
Nebuď tak hrubý!
Sei nicht so grob!
Nebuď tak hrubá!
Sei nicht so grob!
Nebuď tak zvědavý.
Sei nicht so neugierig.
Nebuď tak stydlivá.
Sei nicht so schüchtern.
Nebuď tak bohorovnej.
Sei nicht so arrogant!
Nebuď tak zatvrzelej.
Sei nicht so verstockt.
Nebuď tak zlý.
Sei nicht so gemein.
Nebuď tak zahořklá.
Sei nicht so verbittert.
Nebuď tak skromnej.
Sei nicht so bescheiden.
Nebuď tak chladný.
Sei nicht so kalt.
Nebuď tak sobecký.
Sei nicht so selbstsüchtig.
Nebuď tak domýšlivý.
Sei nicht so eingebildet.
Trente nebuď tak surový.
Trent, sei nicht so brutal.
Oh prosím nebuď tak melodramatický.
Oh bitte, sei nicht so melodramatisch.
Ale mami nebuď tak sentimentální.
Sei nicht so sentimental, Mutter.
Zlato nebuď tak paranoidní.
Schatz, sei nicht so paranoid!
No tak gossie nebuď tak malicherný.
Manager? Sei nicht so kleinkariert.

Výsledek: 258, Čas: 0.0814

Viz také


nebuď tak sentimentální
werd nicht so sentimental sei nicht so sentimental werde jetzt nicht sentimental
nebuď tak netrpělivý
sei nicht so ungeduldig wir sollten es nicht übertreiben
nebuď tak citlivá
sei nicht so empfindlich
nebuď tak smutný
nicht so traurig
ale no tak nebuď
oh , bitte , mach dich nicht oh , komm schon , sei nicht oh , jetzt mach keinen ach komm , sei nicht so
nebuď taková
sei nicht so
nebuď takový
sei nicht so
nebuď nervózní
nicht nervös
tak co
und was also was nun , was

Slovo od slova překladem


"Nebuď tak" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc