NEJSEM JAKO DO NĚMČINY

Překlad Nejsem Jako do Němčiny

Výsledek: 254, Čas: 0.0714

Příklady použití Nejsem Jako ve větě a jejich překlady

Nejsem jako kain.
Nejsem jako ty jorane nejsem vrah.
Ich bin nicht wie du, Joran. Ich bin kein Mörder.
Ich bin anders als
Nejsem jako ty.
Ich bin anders als du.
Nejsem jako vy ostatní.
Ich bin anders als ihr.
Bin nicht wie
nejsem jako ty.
Ich bin nicht wie du.
Erin já nejsem jako oni.
Erin, ich bin nicht wie die.
Jiné příklady vět
Londo nejsem jako ostatní.
Londo, ich bin nicht wie die anderen.
Nejsem jako on.
Ich bin nicht wie Speltzer.
Nejsem jako ostatní maminky.
Ich bin anders als andere Mütter.
Nejsem jako ty nejsem šampión.
Ich bin nicht wie du... kein Champion.
Nejsem jako vy.
Ich bin anders als sie.
Ale nejsem jako ty.
Aber ich bin anders als du.
Nejsem jako mandeville.
Ich bin nicht wie Mandeville.
Nejsem jako on!
Ich bin nicht wie er!
Nejsem jako scott.
Ich bin nicht wie Scott.
Nejsem jako vy.
Ich bin nicht wie du.
Nejsem jako richie.
Ich bin nicht wie Richie.
Nejsem jako sean.
Ich bin nicht wie Sean.
Ale nejsem jako vy.
Doch ich bin nicht wie Sie.
Nejsem jako ti ostatní.
Ich bin nicht wie die anderen,
Ale nejsem jako ty michaele.
Aber ich bin nicht wie du, Michael.
Nejsem jako ony.
Ich bin nicht wie die.
Ale nejsem jako vy.
Aber ich bin nicht wie ihr.
Nejsem jako sun.
Ich bin nicht wie Sun.
Nejsem jako většina holek.
Ich bin nicht wie die meisten Mädchen.
Nejsem jako ty jacku.
Ich bin nicht wie Sie, Jack.
Proč nejsem jako ostatní.
Warum bin ich nicht wie die anderen?
nejsem jako ostatní.
Und ich bin nicht wie die anderen.
Protože nejsem jako ty.
Weil ich nicht wie du bin.

Výsledek: 254, Čas: 0.0714

Viz také


nejsem jako ostatní
bin nicht wie die anderen bin nicht so wie andere
ale nejsem jako
aber ich bin nicht wie doch ich bin nicht wie aber ich bin anders als aber es ist nicht like
nejsem jako
ich bin nicht mehr wie bin nicht länger wie
nejsem jako táta
ich bin nicht so wie papa bin aber nicht wie mein vater
nejsem dobrá jako
ich bin noch nicht so gut wie ich nicht so perfekt bin wie
nejsem tak chytrá jako ty
ich bin nicht so klug wie du ich bin nicht so schlau wie du ich bin ja nicht so clever wie du

Slovo od slova překladem


jako
- als so wie
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc