NEJVYŠŠÍ SOUD DO NĚMČINY

Překlad Nejvyšší Soud do Němčiny

Výsledek: 265, Čas: 0.1021

oberste gerichtshof (55) oberste gericht (32) das oberste bundesgericht (6) supreme court (4) hohe gericht (3) das verfassungsgericht (2) oberstes gericht (2) obersten gerichtshof (12) oberster gerichtshof (8)

Příklady použití Nejvyšší Soud ve větě a jejich překlady

Oberste gericht
Pokud to není dost dobré pro nejvyšší soud je to zlé.
Wenn das nicht gut genug fürs oberste Gericht ist, ist es schade.
Ti psi jsou pravděpodobně případ pro nejvyšší soud.
Die Hunde sind ein Fall fürs Oberste Gericht.
Ne nutně ale naše země potřebuje co nejrychleji funkční nejvyšší soud.
Nicht zwingend, aber unsere Nation braucht einen operativen Obersten Gerichtshof.
Pro osoby které jsou mimo celý soudní systém neexistuje nejvyšší soud.
Für diejenigen, die sich außerhalb des gesamten Rechtssystems befinden, gibt es keinen obersten Gerichtshof.
Oberstes gericht
Nejvyšší soud zamítl odvolání.
OBERSTES GERICHT WEIST SM-RICHTER AB.
Nemáme kongres ani nejvyšší soud.
Es gibt keinen Kongress. Kein Oberstes Gericht.
Oberste bundesgericht
Nejvyšší soud je partička kreténu kteří.
Das Oberste Bundesgericht ist ein Haufen Arschlöcher, die.
Hodiny před sebevražedným útokem na nejvyšší soud během úvodních řečí procesu se sistemicsem.
Stunden vor einem geplanten Selbstmordanschlag auf das Oberste Bundesgericht während der Eröffnungsrede im Sistemics-Prozess.
Der oberste gerichtshof
Teď ještě nejvyšší soud.
Nejvyšší soud dokonce trval na jejich osobní přítomnosti.
Der Oberste Gerichtshof hat auch auf deren Persönlichkeit bestanden.
Das oberste gericht
Slyšel jsi že nejvyšší soud to odvolání zamítl.
Hörten Sie, dass das Oberste Gericht die Berufung abgelehnt hat?
Nejvyšší soud zasedal dnes odpoledne.
Das oberste Gericht hat heute Nachmittag getagt.
Jiné příklady vět
Cílem je nejvyšší soud.
Das Ziel ist das Verfassungsgericht.
Státní oddělení nejvyšší soud kdo ví.
Außenministerium, Oberster Gerichtshof, wer weiß?
Nejvyšší soud právě ohlásil že daniels stáhl svoji žádost. cože.
Das Oberste Gericht hat gerade gemeldet, dass Daniels seine Klage fallen gelassen hat.
L'italiene nejvyšší soud odmítl vyslechnout tvé odvolání.
Das oberste Gericht lehnte deine Berufung ab.
V roce 1789 kdy nejvyšší soud vznikl čítal pouze šest soudců.
Als der Oberste Gerichtshof 1789 ins Leben gerufen wurde, gab es nur sechs Richter.
Nejvyšší soud mi zamítl odvolání.
Der oberste Gerichtshof hat meine Berufung abgelehnt.
Nejvyšší soud nesouhlasil.
Das Oberste Gericht war anderer Meinung.
Nejvyšší soud?
Das Hohe gericht?
Pro vaši informaci nejvyšší soud ostře odmítnul omezování osobní svobody!
Zu Ihrer Information: Das Oberste Gericht lehnt Vorverurteilungen ab.
Dnes večer odmítl nejvyšší soud v brazílii vydání několikanásobného vraha cesara battistiho.
Heute Abend hat der Oberste Gerichtshof Brasiliens die Auslieferung des Mehrfachmörders Cesare Battisti abgelehnt.
Pákistánský nejvyšší soud je přímým terčem mimořádného opatření vyhlášeného v sobotu večer.
Der Oberste Gerichtshof Pakistans ist unmittelbar von der Sondermaßnahme betroffen, die Samstag Abend verkündet wurde.
Nejvyšší soud státu new york okresu new york začíná.
Der Supreme Court des Staates von New York, Bezirk New York, beginnt nun zu tagen.
Nejvyšší soud zaručuje vězňům právo uzavřít manželství nesmí být sterilizovaný.
Der Oberste Gerichtshof, garantiert einem Gefangenen, das Recht zu heiraten und nicht sterilisiert zu werden.
Nenechala aby rozhodl nejvyšší soud. nechala rozhodnout lid.
Es überließ es nicht dem höchsten Gericht, die Entscheidung zu treffen; die Menschen entschieden.
Nejvyšší soud se nedá obejít pane.
Den Obersten Gerichtshof kann man nicht umgehen, Sir.
Nejvyšší soud rozhodl.
Das Oberste Gericht hat entschieden.
Nejvyšší soud státu new york okresu new york právě zasedá.
Das Oberste Gericht des Staates New York tagt nun.
V tomto případě brazilský nejvyšší soud rozhodl povolit vydání cesara battistiho.
In diesem Fall entschied der Oberste Gerichtshof Brasiliens, die Auslieferung von Battisti zu bewilligen.

Výsledek: 265, Čas: 0.1021

Viz také


nejvyšší soud spojených států
oberste gerichtshof der vereinigten staaten oberste gerichtshof der USA
je nejvyšší
es ist höchste es wird höchste
nejvyšší prioritou
oberste priorität höchste priorität
nejvyšší rada
oberste rat hohe rat
nejvyšší prioritu
oberste priorität höchste priorität
nejvyšší nabídce
höchsten bieter meistbietenden den höchstbietenden

"Nejvyšší soud" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc