NEMÁ SMYSL DO NĚMČINY

Překlad Nemá Smysl do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 267, Čas: 0.1203

Příklady použití Nemá Smysl ve větě a jejich překlady

Sinnlos ( zbytečné , k ničemu , smysl )
Nemá smysl čekat až ti tvůj kamarád zavolá.
Sinnlos, auf den Anruf deines Freundes zu warten.
Hádám že nemá smysl se ptát jak jsi mě našel.
Es ist wohl sinnlos, zu fragen, wie Ihr mich fandet.
Nemá smysl ho mučit.
Es hat keinen Sinn, ihn zu quälen.
Nemá smysl aby hledala tam kde už jsme hledali my.
Es hat keinen Sinn, wenn sie dort sucht, wo wir schon gesucht haben.
Macht keinen sinn
Nemá smysl zlobit se na rakovinu za to že je rakovinou.
Und es macht keinen Sinn böse auf den Krebs zu sein, weil er Krebs ist.
Nemá smysl tady venku stát jako nějací nadržení kohouti na zkurvené farmě.
Macht keinen Sinn, hier rumzustehen wie aItersschwache Hähne vor einer Fickfarm!
Ist sinnlos
Tohle nemá smysl.
Das ist sinnlos.
Tato diskuse nemá smysl arleno.
Diese Diskussion ist sinnlos, Arlene.
Se ženou nemá smysl se hádat synu.
Es ist zwecklos, einer Frau zu widersprechen.
Nemá smysl o tom mluvit.
Zwecklos, mit dir vernünftig zu reden.
Nemá smysl se schovávat!
Es hat keinen Zweck, sich zu verstecken.
Nemá smysl mě dál mučit.
Es hat keinen Zweck, mich zu quälen.
Jiné příklady vět
Nemá smysl se ptát.
Es hat keinen Sinn, zu fragen.
Nemá smysl o tom mluvit dokud to nevyřešíme.
Reden ist sinnlos, ehe wir nicht wissen, was da läuft.
Nemá smysl lomit rukama.
Es hat keinen Sinn, die Hände zu wringen.
Nemá smysl o tom přemýšlet.
Sinnlos, daran zu denken.
To nemá smysl!
Das macht keinen Sinn.
Nemá smysl bojovat.
Es hat keinen Sinn, zu kämpfen.
Život nemá smysl když nemůžu sbírat body.
Das Leben ist sinnlos, wenn man keine Punkte sammeln kann.
Náš skvělý rnb nemá smysl v tomhle krutým světě!
Unser stimmengeladener R'n'B macht keinen Sinn in dieser grausamen Welt.
Myslím že nemá smysl pokračovat v tomto rozhovoru.
Ich glaube, es hat keinen Sinn, das Gespräch fortzusetzen.
Nemá smysl aby nás chytil oba.
Sinnlos, dass die uns beide erwischen.
Nemá smysl dále lhát neale.
Es gibt keinen Grund mehr zu lügen, Neal.
Nemá smysl to dále rozebírat.
Es hat keinen Sinn, darüber zu reden.
Tohle nemá smysl.
Das ist sinnlos.
Nemá smysl prosit že.
Sinnlos, zu betteln, stimmt's?
Tohle nemá smysl.
Das macht keinen Sinn.
Nemá smysl s tím bojovat.
Zwecklos, dagegen anzukämpfen.
No chtěl jsem tě chránit ale teď už to nemá smysl.
Da habe ich dich beschützt. Ich beschütze niemanden mehr, es ist zwecklos.
Nemá smysl aby jsme zmokli všichni.
Sinnlos, dass wir alle nass werden.

Výsledek: 267, Čas: 0.1203

S Synonyma "nemá smysl"


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc