NEMUSÍŠ MI DO NĚMČINY

Překlad Nemusíš Mi do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 259, Čas: 0.0561

du musst mir (50) du brauchst mir (8) mich nicht (5)

Příklady použití Nemusíš Mi ve větě a jejich překlady

Nemusíš mi nic dokazovat.
Du musst mir nichts beweisen.
Nemusíš mi dávat peníze.
Du musst mir kein Geld geben.
Du brauchst mir
Nemusíš mi kupovat pití axle.
Du brauchst mir nichts zu spendieren.
Nemusíš mi kupovat žádný pitomý prsten.
Du brauchst mir keinen dummen Ring kaufen.
Mich nicht
Brácho nemusíš mi lhát.
Lüg mich nicht an!
Nemusíš mi oslintat celej obličej.
Du sollst mich nicht ab-schlabbern.
Jiné příklady vět
Nemusíš mi nic dávat.
Du musst mir nichts geben.
Nemusíš mi nic kupovat.
Du musst mir nichts kaufen.
Nemusíš mi nic nosit.
Du brauchst mir auch nichts zu bringen.
Nemusíš mi nic dávat.
Du musst mir nichts schenken.
Nemusíš mi říkat výsosti když kolem nikdo není.
Nenn mich nicht"Majestät", wenn wir allein sind.
Nemusíš mi nic kupovat.
Du brauchst mir nichts zu kaufen.
Nemusíš mi nic dělat.
Du musst mir nichts machen.
Nemusíš mi říkat zlatíčko.
Nenn mich nicht Süße.
Ale nemusíš mi nic říkat jestli nechceš.
Aber du brauchst mir nichts zu erzählen, wenn du nicht willst.
Ano paní. nemusíš mi říkat paní.
Nenn mich nicht Ma'am.
Nemusíš mi to vysvětlovat.
Du musst mir nichts erklären.
Louisi nemusíš mi nic říkat.
Louis, du brauchst mir gar nichts zu sagen.
Nemusíš mi nic říkat.
Du musst mir gar nichts sagen.
Nemusíš mi nic říkat.
Du brauchst mir nichts zu erklären.
Nemusíš mi nic vysvětlovat.
Du musst mir nichts erklären.
Nemusíš mi to posílat před zveřejněním.
Du brauchst mir nichts schicken, bevor du es hochlädst.
Nemusíš mi nic vysvětlovat.
Du musst mir nichts erklären,
Nemusíš mi nic říkat!
Du musst mir nichts sagen.
Nemusíš mi dávat rozkazy clarke.
Du musst mir keine Befehle erteilen, Clarke.
Nemusíš mi to ani věřit.
Du musst mir nicht glauben.
Nemusíš mi o tom nic říkat.
Du musst mir nichts davon erzählen.
Nemusíš mi za to děkovat.
Du musst mir nicht danken.
Nemusíš mi nic vysvětlovat.
Du musst mir nichts erklären,
Nemusíš mi vysvětlovat vůbec nic.
Du musst mir nichts erklären.

Výsledek: 259, Čas: 0.0561

Viz také


nemusíš mi děkovat
du musst mir nicht danken du brauchst mir nicht zu danken musst dich nicht bedanken
nemusíš mi věřit
du musst mir nicht glauben du musst mir nicht vertrauen brauchen mir nicht zu glauben sie werden es nicht glauben
ale nemusíš mi
aber du musst mich na ja , du musst mich aber du brauchst mir aber du musst nicht
nemusíš mi to říkat
du musst es mir nicht sagen du brauchst es mir nicht zu sagen du musst es mir nicht erzählen du musst nichts sagen
nemusíš mi nic říkat
du musst mir gar nichts sagen sie müssen mir nichts erzählen sagen sie es nicht
to nemusíš
musst du nicht brauchst du nicht ist nicht nötig

"Nemusíš mi" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc