NENAJDETE DO NĚMČINY

Překlad Nenajdete do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 271, Čas: 0.0714

Příklady použití Nenajdete ve větě a jejich překlady

Finden ( najít , nalézt , hledat )
Nikdy ho nenajdete.
Sie finden ihn nie.
Dobře. protože to nikdy nenajdete.
Gut, da finden Sie es nie.
Musíte pracovat do úmoru dokud ho nenajdete.
Sie müssen unentwegt arbeiten, bis Sie ihn haben.
Nevzdávejte se dokud ho nenajdete.
Geben Sie nicht auf, bis Sie ihn haben.
Jiné příklady vět
Tu posádku nikdy nenajdete.
So finden Sie die Crew nie.
Když to nenajdete mám vzadu další tři krabice.
Wenn ihr nichts findet, habe ich noch drei weitere Kisten.
Nikdy to tam nenajdete.
Da finden Sie sie nie.
Pokud nic nenajdete začněte znovu.
Wenn ihr nichts findet, fangt von vorn an!
Takhle ji nikdy nenajdete.
So finden Sie sie nie.
Vy to nikdy nenajdete.
So findest du sie nie.
Žádný penicilín tady nenajdete!
Du findest hier nichts.
Ale vy ho nikdy nikdy nenajdete!
Aber Sie finden ihn nie!
Mnoho z těch termínů ani nenajdete ve slovníku.
Deshalb findet man viele Wörter, die sie benutzen, in keinem Wörterbuch.
Zastřelte mě už to nenajdete.
Wenn Sie mich erschießen, finden Sie es nie.
Nikdy ho nenajdete je příliš chytrý.
Den findet sowieso niemand. Der ist zu clever.
Joan já dávám vám dva měsíce navíc pronájem dokud nenajdete někoho jiného.
Joan, ich geb dir zwei Mieten zusätzlich, bis du jemanden findest.
Nebudete šťastný dokud nenajdete své místo v tomto systému.
Du wirst erst glücklich, wenn du deinen Platz findest.
Potom už nenajdete proti nám pomocníka žádného.
Dann findet ihr darin gegen Uns keinen Bestreitenden.
Nikdy ji nenajdete.
Sie werden sie nie finden.
Nikdy mě nenajdete.
Ihr findet mich nie.
Teď je moje... nikdy jí nenajdete!
Sie gehört jetzt mir. Du findest sie nie.
Pokud je hacker dobrý nikdy to nenajdete.
Wenn der Hacker gut ist, finden Sie sie nie.
Můžete zůstat tady když nic lepšího nenajdete.
Du kannst bei mir einziehen, wenn du nichts Besseres findest.
Doufám že ho nikdy nenajdete.
Hoffen wir, dass Sie ihn nie finden.
Odvedu dobrou práci ! nikoho jiného nenajdete všichni zemřeli.
Ihr findet keinen anderen mehr, alle sind tot.
Jednou se potopíte nenajdete nic.
Einmal tauchst du und findest nichts.
Nikdy ho nenajdete.
Sie werden ihn nie finden.

Výsledek: 271, Čas: 0.0714

Viz také


ho nenajdete
ihr ihn nicht findet finden sie ihn nicht sie ihn haben
nenajdete co
nicht finden können , was findet wonach
nikdy ho nenajdete
sie finden ihn nie findet sowieso niemand ihr werdet ihn niemals finden

"Nenajdete" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc