NENAJDOU DO NĚMČINY

Překlad Nenajdou do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 254, Čas: 0.0867

finden (83) werden nicht finden (3) nicht finden können (3) findet (8) gefunden (7)

Příklady použití Nenajdou ve větě a jejich překlady

Finden ( najít , nalézt , hledat )
Když to vyjde Romulani nic nenajdou můžeme se potom vrátit.
Wenn es klappt, finden die Romulaner nichts und wir kehren später zurück.
Nikdy to nenajdou.
Die finden es nie.
Nicht finden können
Ale budou tě hledat když nenajdou mě.
Sie werden nach dir suchen, wenn sie mich nicht finden können.
Vezmi mě prostě někam kde nás nenajdou.
Bring mich irgendwohin, wo sie uns nicht finden können.
Jiné příklady vět
Doufám že nás nikdy nenajdou.
Hoffentlich finden sie uns nie.
Když nic nenajdou zítra začnu s výslechy.
Wenn sie nichts finden, fange ich morgen mit den Befragungen an.
Tady nás nikdy nenajdou.
Hier findet uns keiner.
Někam kde nás Cyloni nenajdou.
Irgendwohin, wo die Zylonen uns nicht finden können.
Dokud Fi Jesse nenajdou Kassarovu adresu tak stejně nemáš co dělat ne.
Bis Jesse die richtige Adresse von Kassar gefunden hat, was willst du sonst tun?
Dokud nic nenajdou jejich ušlechtilý bratrství vydrží.
So lange man nichts findet, dauert die edle Brüderlichkeit.
Nikdy ho nenajdou.
Sie werden sie nie finden.
Odsud se nedostane. Chce spát dokud ji nenajdou záchranáři.
Es will sich hier verbergen, bis die Rettungsmannschaft es findet.
Pokud žádné nenajdou pozůstatky zpopelní.
Wenn niemand gefunden wird, werden die Überreste eingeäschert.
Můžete vzkázat Reichsführerovi že Alianti zde nic nenajdou.
Sie können dem Reichsführer mitteilen dass die Alliierten hier nichts mehr finden werden.
Chápu ale nic nenajdou.
Ich weiß, aber die finden nichts.
Udržím vás naživu. Dokud nás nenajdou.
Und ich halte Sie am Leben, bis man uns findet.
Jestli mě pustíš tvý tělo nikdy nenajdou.
Wenn du mich fallen lässt, wird deine Leiche nie gefunden.
Policajti nás nikdy nenajdou.
Die Cops werden uns niemals finden.
Odnesu ho tam kde ho nikdy nenajdou.
Ich bringe ihn dahin, wo niemand ihn findet.
Tvé tělo tvého vraha nikdy nenajdou.
Leiche und Mörder werden nie gefunden.
Než mi nenajdou dárce.
Bis sie einen Spender finden.
Zašij to někam ať nás nenajdou.
Lass das Geld so verschwinden, sodass uns niemand findet.
Našel někdo nějaké kulky nebo nábojnice? ne ani nenajdou.
Hat jemand Kugeln oder Hülsen gefunden?
Už ho nikdy nenajdou.
Er wird nie gefunden werden.
Dialýza dokud mi nenajdou dárce.
Dialyse. Bis sie einen Spender finden.
Je to legrační. Vždy najdu kohokoliv kdekoliv ale oni mě nikdy nenajdou.
Komisch. ich hab immer alle gefunden, aber man hat mich nie gefunden.
Možná budu muset opustit Bechev Když pro mě nenajdou nikoho tady.
Ich muss Bechev vielleicht verlassen, wenn sie hier keinen für mich finden.

Výsledek: 254, Čas: 0.0867

Viz také


nenajdou dárce
einen spender finden
nenajdou když
nicht , wenn
nás nikdy nenajdou
finden sie uns nie werden uns niemals finden findet uns keiner sie werden uns nicht finden uns nie finden wird

"Nenajdou" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc