NENECHAL DO NĚMČINY

Překlad Nenechal do Němčiny

Výsledek: 259, Čas: 0.0956

Příklady použití Nenechal ve větě a jejich překlady

Lassen ( nechat , dát , dovolte )
Nenechal bych takhle trpět ani psa.
Ich würde keinen Hund so leiden lassen.
Nomád by se nikdy nenechal chytit pokud by to nebyl jeho záměr.
Nomad würde sich niemals gefangen nehmen lassen, es sei denn er will es so.
Nicht ( nemůžu , nikoli , to není )
Nenechal tu ani klíč.
Nicht mal der Schlüssel ist hier.
Nenechal jsem se šikanovat ani ve vězení chlapečku.
Nicht mal im Knast hab ich mich von irgendeinem runtermachen lassen.
Hinterlassen ( nechal , zanechávají , odkázal )
Kdokoli se hrabal v holtových věcech vzal všechno nic nám nenechal.
Wer auch immer Holts Zeug durchsucht hat, nahm alles mit und hat uns nichts hinterlassen.
Otec tam toho moc nenechal.
Mein Vater hat nicht viel hinterlassen.
Nenechal žádný vzkaz takže to každého zajímá.
Er hat keine Nachricht hinterlassen, es wird spekuliert.
Nenechal žádný vzkaz.
Er hat keine Nachricht hinterlassen.
Zurückgelassen ( nechal , opustil , zůstali )
Nic jsi mi nenechal.
Du hast mir nichts zurückgelassen.
Ne nenechal by ji tam.
Nein, er hätte sie nicht dort zurückgelassen.
Jiné příklady vět
Ani ty bys ho nenechal zemřít.
Nicht einmal Ihr würdet ihn sterben lassen.
Nenechal bych tu ani svýho psa.
Nicht mal Hunde würde ich hier unterbringen.
Caesar by nikdy nenechal krásku odejít.
Cäsar würde Beauty niemals fortgehen lassen.
Nenechal se zabít kvůli vám.
Er brachte sich nicht wegen Ihnen um.
Tos mu nenechal zprávu.
Hast du keine Nachricht hinterlassen?
Nikdy bych vás nenechal odejít.
Ich hätte Sie niemals gehen lassen.
Leon si nenechal srát na hlavu.
Leon ließ sich nichts gefallen.
Poslala bych ti papíry ale nenechal jsi mi žádnou adresu.
Ich hätte dir die Papiere geschickt, aber du hattest mir keine Adresse hinterlassen.
Nikdy byste katie nenechal odejít.
Du würdest Katie niemals gehen lassen.
Nenechal žádné nábojnice.
Er hat keine Hülsen hinterlassen.
Nenechal vyměnit ruku.
Meinen Arm nicht ersetzt habe?
Jeden člen posádky mě nenechal jíst sendvič na chodbě.
Einer Ihrer Mannschaft ließ mich nicht im Flur essen.
Já bych boha nenechal rozhodovat.
Ich würde Gott nicht entscheiden lassen,
Protože já jsem stopu nenechal.
Denn ich habe keine Spur hinterlassen.
Nikdy bych ho nenechal osamotě kdybych věděl.
Ich hätte ihn nie allein gelassen, wenn ich gewusst hätte.
Nenechal žádnou stopu DNA. žádný pot ani silny. ani otisky.
Er hat keine Spur von DNS hinterlassen, kein Schweiß, kein Speichel, keine Abdrücke.
Nikdy jsem nenechal nikoho ve štychu.
Und ich habe noch nie jemanden zurückgelassen.
Nenechal by ale spáč od návštěvníků ano.
Ein Agent wohl nicht. Aber ein Besucher-Schläfer.
On si nikdy nařizovat nenechal.
Er ließ sich nie etwas sagen.
Nenechal by nás tady.
Er würde uns nicht zurücklassen.

Výsledek: 259, Čas: 0.0956

Viz také


nás nenechal samotné
du lässt uns nicht im stich
to bych si nenechal ujít
würde ich nicht verpassen wollte ich nicht verpassen

"Nenechal" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc