NEOBVYKLÉHO DO NĚMČINY

Překlad Neobvyklého do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 262, Čas: 0.0781

Příklady použití Neobvyklého ve větě a jejich překlady

Jak neobvyklého.
Inwiefern ungewöhnlich?
Jak neobvyklého.
Wie ungewöhnlich?
Außergewöhnliches ( mimořádného , výjimečného , neobvyklého )
Ale není tu nic neobvyklého ne.
Aber es gibt nichts außergewöhnliches hier, oder?
Nic neobvyklého pane.
Nichts Außergewöhnliches, Sir.
Nic neobvyklého.
Nicht unüblich.
V takových případech nic neobvyklého.
In einem Fall wie diesem nicht unüblich.
Něco neobvyklého.
Irgendwas auffälliges?
Nic neobvyklého kromě tohohle.
Nichts auffälliges, bis auf das hier.
Jiné příklady vět
Tady na těch článcích prstů je něco neobvyklého dr. brennanová.
Dort ist etwas Ungewöhnliches an den Fingerknochen, Dr. Brennan.
Něco neobvyklého ale osobního.
Etwas Ungewöhnliches, aber Persönliches.
Něco neobvyklého nějaký přijímač.
Etwas Ungewöhnliches. Eine Art Empfänger.
Může být opravdu jedinou osobou která viděla něco tak ... neobvyklého.
Kann er wirklich der einzige sein, der so etwas außergewöhnliches gesehen hat?
Není to nic neobvyklého ale... on trpí.
Es ist nichts Ungewöhnliches, aber er leidet.
Neviděl ani neslyšel nic neobvyklého.
Hörte und sah nichts Außergewöhnliches.
Nevšimla jste si něčeho neobvyklého než odjela.
Haben Sie etwas ungewöhnliches bemerkt bevor sie gegangen ist?
Nemohla jsem si nevšimnout toho neobvyklého spodního prádla.
Ich kam nicht umhin, deine ungewöhnlichen Unterkleider zu bemerken.
Zkontroloval jsem ji ale nenašel jsem nic neobvyklého.
Ich hab sie überprüft. Es gab nichts Auffälliges.
Nic neobvyklého.
Nichts Außergewöhnliches.
Přihodilo se něco velice neobvyklého.
Etwas Ungewöhnliches ist geschehen.
Cokoliv neobvyklého.
THE TRIP právě budete svědky velice neobvyklého zážitku na poli hraného filmu.
Sie werden gleich Zeuge eines höchst ungewöhnlichen Filmereignisses.
Nic neobvyklého v jednu hodinu v noci.
Das ist auch nicht ungewöhnlich um 1 Uhr morgens.
Nic neobvyklého se tady neděje.
Hier passiert nie etwas Außergewöhnliches.
Něco úplně neobvyklého jako je hill house.
Etwas wirklich Ungewöhnliches, wie Hill House.
Nestalo se u pohovoru vkendall-cartons něco neobvyklého.
War irgendetwas ungewöhnlich bei Kendall-Karton?
Žádné hádky nic neobvyklého.
Keine Streitigkeiten, nichts Außergewöhnliches.
Nic neobvyklého si o mě nepamatuješ.
Weißt du etwas Ungewöhnliches über mich?
Historie lékařství je historie neobvyklého.
Die Geschichte der Medizin ist die Geschichte des Ungewöhnlichen.
Nic neobvyklého v jižní kalifornii.
Nicht ungewöhnlich in Südkalifornien.
Nevšimli jste si někoho neobvyklého v budově.
Habt ihr in letzter Zeit irgendjemand ungewöhnlichen im Gebäude bemerkt.

Výsledek: 262, Čas: 0.0781

Viz také


to není nic neobvyklého
das ist nicht ungewöhnlich ist nicht unüblich ist nichts außergewöhnliches das war nichts ungewöhnliches ungewöhnlich ist dies nicht nicht , das ist nichts ungewöhnliches ist das nichts besonderes

"Neobvyklého" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc