NEPŮJDEŠ DO NĚMČINY

Překlad Nepůjdeš do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 259, Čas: 0.1068

Příklady použití Nepůjdeš ve větě a jejich překlady

Nicht ( nemůžu , nikoli , to není )
Takže taky nepůjdeš na ten sraz.
Du gehst also auch nicht zum Klassentreffen?
Hej podívej ty určitě nepůjdeš do polepšovny.
Hey, du wirst nicht ins Jugendgefängnis kommen.
Nepůjdeš za ní se mnou.
Du kommst nicht mit zu Linda?
Sylvestre nepůjdeš do laboratoře s biohazardem.
Sylvester, du kommst nicht in die Nähe vom Labor für biologische Gefahren.
Nepůjdeš s ním ven.
Du gehst nicht mit ihm aus.
Ty nepůjdeš. není nic víc co bys měla od lori vědět.
Du gehst nicht, es gibt nichts mehr, das du von Lori wissen musst.
Jiné příklady vět
Jestli sem hned nepůjdeš vylezu oknem.
Wenn du nicht sofort herkommst, klettere ich aus dem Fenster.
Nepůjdeš domů dokud to nebudeš dělat správně.
Du kommst nicht nach Hause, bevor du es hinbekommst.
Pokud nepůjdeš chytí tě zabijí tě.
Wenn nicht, fangen und töten sie dich.
S ním do toho nepůjdeš.
Du gehst nicht mit ihm.
Nepůjdeš se mnou!
Du kommst nicht mit mir.
Proč nám to neusnadníš nepůjdeš se mnou andrew.
Wieso kommen Sie nicht einfach mit, Andrew?
Nepůjdeš sama ani na záchod rozumíš.
Du gehst nicht mal allein auf die Toilette.- Verstehst du?
Nepůjdeš hned do basy nejdřív tě vošoustám.
Du kommst nicht sofort in den Knast. Erst fick ich dich durch!
Ty za ním nepůjdeš.
Gehst du ihm nicht nach?- Nein.
Sihtricu nepůjdeš dál dokud nebudeme v sále uvnitř.
Sihtric, du gehst nicht weiter. Nicht, bis wir hineingegangen sind.
Běž nebo nepůjdeš na maturiťák.
Sonst gehst du nicht zum Ball.
Nepůjdeš s námi knute.
Du kommst nicht mit runter, Knut.
Za hipíka nepůjdeš!
Du gehst nicht als Terrorist!
Nikam nepůjdeš.
Sie gehen nicht.
Nepůjdeš do vězení.
Du kommst nicht ins Gefängnis.
Nepůjdeš zase do posilovny.
Du gehst nicht schon wieder ins Fitnessstudio.
Dál nepůjdeš zvlášť tak časně.
Du kommst nicht rein, vor allem so früh.
Hej tam dovnitř nepůjdeš!
Hey, du gehst da nicht rein.
Nepůjdeš s námi.
Du kommst nicht mit uns.
Joe tam dolů nepůjdeš.
Joe, du gehst da nicht runter.
Nepůjdeš do vězení.
Du gehst nicht in den Knast.
Nepůjdeš se mnou pod zem jacku.
Du gehst nicht mit mir unter die Erde, Jack.
K sakru kseňo řekl jsem ti že s námi nepůjdeš!
Verdammt, Xenja! Ich habe gesagt, du kommst nicht mit uns!
Přece tam nepůjdeš.
Sie gehen doch nicht dahin?

Výsledek: 259, Čas: 0.1068

Viz také


tam nepůjdeš
du nicht hingehst gehen da nicht rein du gehst da dort hingehen dort nicht hin
když nepůjdeš
wenn du nicht gehst wenn du nicht hinauskommst wenn wir nicht hingehen
pokud nepůjdeš
wenn du nicht bis du
to nepůjdeš
das wirst du nicht kommst du eben nicht
nepůjdeš do vězení
nicht ins gefängnis gehen du wirst nicht ins gefängnis kommen du nicht ins gefängnis kommst nicht im gefängnis
ty se mnou nepůjdeš
du kommst nicht mit mir

"Nepůjdeš" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc