NEPRACUJE DO NĚMČINY

Překlad Nepracuje do Němčiny

Výsledek: 262, Čas: 0.0649

arbeitet nicht (100) arbeit (3)

Příklady použití Nepracuje ve větě a jejich překlady

Arbeitet nicht
Moje máma tady nepracuje.
Meine Mutter arbeitet nicht hier.
Paul nepracuje sám.
Paul arbeitet nicht allein.
Když on nepracuje tak my taky ne.
Kriegt er nun Arbeit oder nicht?
Falšoval účty. bože to už dneska na wall street nikdo nepracuje poctivě.
Gott, geht denn bei der Wall Street niemand mehr ehrlicher Arbeit nach?
Jiné příklady vět
Roscoeova mysl nepracuje jako naše.
Roscoes Gedächtnis arbeitet nicht wie unseres.
Chuck už tu nepracuje.
Chuck arbeitet nicht mehr hier.
Sheldon tu nepracuje.
Sheldon arbeitet nicht hier.
Nepracuje celej den spí.
Arbeitet nicht, schläft den ganzen Tag.
Ona nepracuje pro strix.
Sie arbeitet nicht für die Strix.
Tony už pro tebe nepracuje.
Tony arbeitet nicht mehr für dich.
On nepracuje.
Der arbeitet nicht.
Ona nepracuje už tady.
Sie arbeitet nicht mehr hier.
Mimochodem birkhoff s námi nepracuje.
Übrigens... Birkhoff arbeitet nicht mit uns.
Yates už s námi nepracuje.
Yates arbeitet nicht mehr bei uns.
On pro mě nepracuje.
Er arbeitet nicht für mich.
Kandi on tady nepracuje.
Kandi, er arbeitet nicht hier.
Je fakt že šéf nepracuje ale má svoji funkci.
Es ist wahr, dass der Boss nicht arbeitet, aber er hat eine Funktion.
Ona nepracuje.
Hat sie eine arbeit?
Kdo nepracuje povaluje se kdo se povaluje tomu chodí na mysl blbé myšlenky.
Wer nicht arbeitet, hängt rum, und wer rumhängt, kommt auf dumme Gedanken.
Jsme jediní finalisti z SCDP ani jeden z nás tam už nepracuje.
Wir sind die einzigen Finalisten von SCDP...- und wir arbeiten nicht mehr dort.

Výsledek: 262, Čas: 0.0649

"Nepracuje" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc