NEPRODLENĚ O NICH UVĚDOMÍ KOMISI DO NĚMČINY

Překlad Neprodleně O Nich Uvědomí Komisi do Němčiny

Výsledek: 275, Čas: 0.0824

Příklady použití Neprodleně O Nich Uvědomí Komisi ve větě a jejich překlady

Neprodleně o nich uvědomí komisi.
Sie setzen die Kommission hiervon unverzueglich in Kenntnis.
Členské státy přijmou zveřejní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 31. prosince 1982 neprodleně o nich uvědomí komisi.
Die Mitgliedstaaten erlassen und veröffentlichen bis zum 31. Dezember 1982 die erforderlichen Bestimmungen, um dieser Richtlinie nachzukommen, und setzten die Kommission hiervon unverzueglich in Kenntnis.
Neprodleně o nich uvědomí komisi.
Er setzt die Kommission unverzueglich davon in Kenntnis.
Neprodleně o nich uvědomí komisi.
Die Mitgliedstaaten setzen die Kommission unverzueglich davon in Kenntnis.
Zajistí jejich okamžité zveřejnění neprodleně o nich uvědomí komisi.
Neprodleně o nich uvědomí komisi.
Sie setzten die Kommission unverzüglich davon in Kenntnis.
Kommission unverzüglich davon
Neprodleně o nich uvědomí komisi.
Die Mitgliedstaaten setzten die Kommission unverzüglich davon in Kenntnis.
Neprodleně o nich uvědomí komisi.
Die Mitgliedstaaten setzen die Kommission unverzüglich davon in Kenntnis.
Jiné příklady vět
Neprodleně o nich uvědomí komisi.
Sie setzten die Kommission unverzueglich davon in Kenntnis.
Neprodleně o nich uvědomí komisi.
Sie setzen die Kommission unverzueglich davon in Kenntnis.
Neprodleně o nich uvědomí komisi.
Sie setzen die Kommission unverzüglich davon in Kenntnis.
Neprodleně o nich uvědomí komisi.
Sie setzen die Kommission unverzueglich davon in Kenntnis.
Neprodleně o nich uvědomí komisi.
Sie setzen die Kommission unverzueglich davon in Kenntnis.
Neprodleně o nich uvědomí komisi.
Sie setzen die Kommission unverzueglich davon in Kenntnis.
Neprodleně o nich uvědomí komisi.
Sie setzen die Kommission unverzueglich davon in Kenntnis.
Neprodleně o nich uvědomí komisi.
Sie setzen die Kommission unverzueglich hiervon in Kenntnis.
Neprodleně o nich uvědomí komisi.
Sie setzen die Kommission davon unverzueglich in Kenntnis.
Neprodleně o nich uvědomí komisi.
Sie unterrichten hiervon die Kommission.
Neprodleně o nich uvědomí komisi.
Sie unterrichtet die Kommission unverzüglich davon.
Neprodleně o nich uvědomí komisi.
Sie unterrichten die Kommission unverzueglich davon.
Neprodleně o nich uvědomí komisi.
Siet setzen die Kommission unverzueglich davon in Kenntnis.
Neprodleně o nich uvědomí komisi.
Sie teilen sie unverzueglich der Kommission mit.
Neprodleně o nich uvědomí komisi.
Sie unterrichten die Kommission unverzueglich hiervon.
Neprodleně o nich uvědomí komisi.
Sie setzen die Kommission umgehend davon in Kenntnis.
Neprodleně o nich uvědomí komisi.
Sie setzen die Kommission davon unverzüglich in Kenntnis.
Neprodleně o nich uvědomí komisi.
Sie unterrichten die Kommission unverzueglich hierüber.
Neprodleně o nich uvědomí komisi.
Sie setzen die Kommission umgehend hiervon in Kenntnis.
Členské státy uvedou v účinnost předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 30. září 1983. neprodleně o nich uvědomí komisi.
Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen Vorschriften, um dieser Richtlinie bis zum 30. September 1983 nachzukommen, und setzen die Kommission unverzueglich davon in Kenntnis.
Členské státy přijmou zveřejní opatření nezbytná pro dosažení souladu s touto směrnicí do. července neprodleně o nich uvědomí komisi.
Die Mitgliedstaaten erlassen und veröffentlichen bis zum 1. Juli 1985 die erforderlichen Bestimmungen, um dieser Richtlinie nachzukommen, und setzen die Kommission hiervon unverzueglich in Kenntnis.
Členské státy přijmou zveřejní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 31. prosince 1997 neprodleně o nich uvědomí komisi.
Die Mitgliedstaaten erlassen und veröffentlichen die erforderlichen Rechtsvorschriften, um dieser Richtlinie bis zum 31. Dezember 1997 nachzukommen, und setzen die Kommission unverzüglich davon in Kenntnis.

Výsledek: 275, Čas: 0.0824

Viz také


neprodleně o tom uvědomí komisi
die kommission hiervon unverzueglich dies unverzueglich der kommission kommission unverzueglich davon
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc