NESNÁŠÍŠ DO NĚMČINY

Překlad Nesnášíš do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 274, Čas: 0.1142

Příklady použití Nesnášíš ve větě a jejich překlady

Nesnášíš ho jen proto že volil goldwatera.
Du hasst ihn nur, weil er Goldwater gewählt hat.
Nesnášíš bloggery zesměšňuješ twitter.
Du hasst Blogger, spottest über Twitter.
Vím že účetnictví nesnášíš ale tu závěrku vážně potřebuju.
Ich weiß, du machst Buchführung nicht gern, aber ich brauche diese Zahlen.
Tati já vím že nesnášíš práci pro ty blbce v klubu.
Ich weiß, du arbeitest nicht gern für die Idioten im Klub.
Jiné příklady vět
Leonarde vždyť řecké jídlo nesnášíš.
Leonard, du hasst doch griechisches Essen.
Ale ty nesnášíš tanec.
Aber du tanzt nicht gern.
Nesnášíš to tady.
Du hasst das hier.
Myslel jsem že šampaňské nesnášíš.
Ich dachte, du hasst Champagner!
Nesnášíš chai.
Du hasst Chai.
Myslel jsem že lov nesnášíš.
Ich dachte, du hasst die Jagd.
Nesnášíš svého otce.
Du hasst deinen Vater.
Vím že nesnášíš detaily ale existují dny.
Ich weiß, du hasst Details, aber es gibt Termine.
Nesnášíš to.
Du hasst es.
Golf nesnášíš.
Du hasst Golf.
Pane jarvisi nesnášíš ježdění na výlety.
Mr. Jarvis, du hasst es, Urlaub zu machen.
Nesnášíš když jím slaninu.
Du hasst es, wenn ich Speck esse.
Ale nevěřící nesnášíš taktéž pro jejich nedostatek víry či ideálů.
Aber du hasst auch die Ungläubigen für ihren Mangel an Glauben oder Idealen.
Myslela jsem že svou bývalou nesnášíš.
Ich dachte, du hasst deine Ex.
Lisa nám řekla že ho nesnášíš.
Lisa erzählte uns, du hasst ihn.
Myslela jsem že nesnášíš koně.
Ich dachte, du hasst Pferde.
Nechápu to myslela jsem že všechny tyhle věci nesnášíš.
Ich verstehe es nicht, ich dachte du hasst dieses ganze Zeug.
Já myslel že kočky nesnášíš.
Ich dachte, du hasst Katzen.
Myslela jsem že mě nesnášíš.
Ich dachte, du hasst mich.
Aspoň že ho nesnášíš.
Wenigstens hasst du ihn.
Koho nesnášíš danny.
Wen hasst du, Danny?
Teď mě nesnášíš ale časem to pochopíš.
Jetzt hasst du mich, aber irgendwann wirst du es verstehen.
Proč nesnášíš děti.
Wieso hasst du Kinder?
Takže ho nesnášíš.
Also hasst du ihn.
Tak moc nás nesnášíš.
So sehr hasst du uns.
Proč tolik nesnášíš moji hudbu.
Wieso hasst du meine Musik so?

Výsledek: 274, Čas: 0.1142

Viz také


nesnášíš
du mich hasst du würdest mich hassen
ty nesnášíš
du hasst du würdest hassen
vím že nesnášíš
ich weiß , du hasst ich weiß , sie hassen

S Synonyma "nesnášíš"


"Nesnášíš" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc