NETUŠILA JSEM ŽE DO NĚMČINY

Překlad Netušila Jsem Že do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 275, Čas: 0.1302

ich wusste nicht dass (123) ich hatte keine ahnung dass (39) ich dachte nicht dass (12) ich ahnte nicht dass (6) mir war nicht klar dass (5) ich hätte nie gedacht dass (5)

Příklady použití Netušila Jsem Že ve větě a jejich překlady

Ich wusste nicht, dass
Netušila jsem že je to taková zátěž.
Ich wusste nicht, dass das so eine Belastung ist.
Netušila jsem že se to zasekne.
Ich wusste nicht, dass ich da feststecken würde.
Ich hatte keine ahnung, dass
Netušila jsem že ten svět má tolik pravidel.
Ich hatte keine Ahnung, dass diese Welt so viele Regeln hat.
Netušila jsem že přijedete.
Ich hatte keine Ahnung, dass ihr kommt.
Ich dachte nicht, dass
Netušila jsem že 30kilová holka dokáže zvednout takovou dospělou ženu.
Ich dachte nicht, dass ein Mädchen mit 30 kg eine erwachsene Frau so hochheben kann.
Netušila jsem že bych mohla někoho znovu tak moc milovat.
Ich dachte nicht, dass es möglich sei, jemanden wieder so sehr zu lieben.
Ich ahnte nicht, dass
Páni netušila jsem že v nich budeš vypadat takhle báječně.
Ich ahnte nicht, dass du darin so gut aussiehst.
Netušila jsem že to v sobě mám.
Ich ahnte nicht, dass das in mir steckt.
Mir war nicht klar, dass
Netušila jsem že má bůh takový zájem o tvůj vztah.
Mir war nicht klar, dass Gott persönlich sich so sehr für diese Beziehung interessiert.
Netušila jsem že keltové jezdili často do afriky.
Mir war nicht klar, dass die Kelten oft nach Afrika reisten.
Ich hätte nie gedacht, dass
Netušila jsem že atlantidu obnovíme tak rychle.
Ich hätte nie gedacht, dass der Neuaufbau so schnell voranschreitet.
Netušila jsem že se něco ve mně může cítit tak mizerně.
Ich hätte nie gedacht, dass man sich so schlecht fühlen kann.
Jiné příklady vět
Netušila jsem že nějakého má.
Ich wusste nicht, dass er einen hat.
Netušila jsem že chce jít ve tvých šlépějích.
Ich hatte keine Ahnung, dass sie in deine Fußstapfen treten wollte.
Netušila jsem že to tak cítíš.
Ich wusste nicht, dass du so empfindest.
Netušila jsem že je to důležité.
Ich dachte nicht, dass es wichtig wäre.
Netušila jsem že to bude tak snadné.
Ich hatte keine Ahnung, dass es so einfach ist.
Netušila jsem že je diabetik.
Ich wusste nicht, dass er Diabetes hat.
Netušila jsem že bys.
Ich ahnte nicht, dass Sie.
Netušila jsem že existují panny na sex.
Ich wusste nicht, dass es Sexpuppen gibt.
Netušila jsem že ten hajzl to v sobě má.
Ich dachte nicht, dass der Wichser das drauf hat.
Danieli netušila jsem že tu dneska budeš.
Daniel, ich hatte keine Ahnung, dass ihr heute hier seid.
Netušila jsem že umíš vařit.
Ich ahnte nicht, dass du kochen kannst.
Netušila jsem že bude flint tak zasraně lehkovážnej aby ohrožoval samotnou pevnost.
Ich hatte keine Ahnung, dass Flint so verdammt leichtsinnig wäre, das Fort selbst zu bedrohen.
Netušila jsem že měl finanční problémy.
Ich wusste nicht, dass er Geldsorgen hatte.
Netušila jsem že se omlouvám.
Mir war nicht klar, dass ich mich entschuldigt habe.
Netušila jsem že se tohle stane.
Ich dachte nicht, dass dies geschehen könnte.
Ne netušila jsem že spolupracuje s beverly natož co plánovaly.
Nein. Ich ahnte nicht, dass sie mit Beverly arbeitete, geschweige denn, was sie vorhatten.
Netušila jsem že mě něco takového potká.
Ich hätte nie gedacht, dass mir so was mal passiert.
Netušila jsem že takhle odletí.
Ich hatte keine Ahnung, dass sie so wegfliegen würde.

Výsledek: 275, Čas: 0.1302

Viz také


netušila jsem že to
ich wusste nicht , dass es ich wusste nicht , dass du ich hätte nicht gedacht , dass es ich hatte ja keine ahnung , dass er
jsem rád že
ich bin froh , dass schön , dass ich freue mich , dass gut , dass freut mich , dass
jsem ráda že
ich bin froh , dass schön , dass ich freue mich , dass freut mich , dass
věděl jsem že
ich wusste , dass
jsem přesvědčen že
ich bin überzeugt , dass ich glaube ich denke , dass
věděla jsem že
ich wusste , dass ich habe gewusst , dass
jsem přesvědčena že
ich glaube , dass ich bin überzeugt , dass ich denke , dass ich bin der meinung , dass
jsem věděl že
ich wusste , dass ich habe gewusst , dass
zjistil jsem že
ich habe herausgefunden , dass ich fand heraus , dass ich habe entdeckt , dass ich erfuhr , dass ich finde , dass
neřekl jsem že
ich sagte nicht , dass ich habe nie gesagt , dass ich habe nicht gesagt
jsem zjistil že
ich herausfand , dass ich erfuhr , dass habe ich herausgefunden , dass habe ich erfahren , dass
nečekal jsem že
ich dachte nicht , dass ich hatte nicht erwartet ich hätte nicht gedacht , dass ich habe nicht erwartet , dass
jsem věděla že
ich wusste , dass ich habe gewusst , dass
jsem potěšen že
ich freue mich , dass ich bin erfreut , dass ich bin froh , dass es freut mich , dass
nečekala jsem že
ich dachte nicht , dass ich hätte nicht gedacht , dass ich hatte nicht erwartet
zjistila jsem že
ich fand heraus , dass ich habe herausgefunden , dass ich habe gelernt , dass ich erfuhr , dass ich finde
jsem nevěděl že
ich wusste nicht , dass ich hatte keine ahnung , dass ich habe nicht gewusst , dass
jsem zjistila že
ich herausfand , dass ich erfuhr , dass habe ich herausgefunden , dass habe ich festgestellt , dass

Slovo od slova překladem


netušila
- keine ahnung nicht ich wusste
jsem
- ich bin habe hab
že
- dass oder richtig wahr

S Synonyma "netušila jsem že"


"Netušila jsem že" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc