NEVÍTE CO DO NĚMČINY

Překlad Nevíte Co do Němčiny

Výsledek: 259, Čas: 0.1757

sie wissen nicht was (58) du weißt nicht was (6) sie haben keine ahnung was (3) sie wüssten nicht was (3)

Příklady použití Nevíte Co ve větě a jejich překlady

Sie wissen nicht, was
Nevíte co jste právě udělali.
Sie wissen nicht, was Sie gerade getan haben.
Martusi ani nevíte co to pro mě znamená.
Martus, Sie wissen nicht, was mir das bedeutet.
Du weißt nicht, was
Nevíte co děláte. vážně divný.
Du weißt nicht, was du tust.
Ne protože nevíte co to slovo znamená.
Du weißt nicht, was das bedeutet.
Sie haben keine ahnung, was
Ale ve skutečnosti nevíte co tím myslel že.
Aber Sie haben keine Ahnung, was er damit meinte, oder?
Nevíte co tam je dempseyová.
Sie haben keine Ahnung, was da drin ist, Dempsey.
Sie wüssten nicht, was
Říkala jste že nevíte co znamená THT.
Sie sagten, Sie wüssten nicht, was"T H.T" heißt.
Řeknete že nevíte co se stalo.
Sie sagen, Sie wüssten nicht, was damit passiert ist.
Jiné příklady vět
Nevíte co si se sebou počít.
Du weißt nicht, was du mit dir anfangen sollst.
Nevíte co jste právě způsobila.
Sie wissen nicht, was Sie gerade getan haben.
Nevíte co se tu děje.
Sie haben keine Ahnung, was hier los ist.
Ani nevíte co to je.
Du weißt nicht, was Scheiße ist.
Nevíte co planeta chce.
Sie wissen nicht, was der Planet will.
Nevíte co do toho dali.
Du weißt nicht, was sie da reinmachen?
Říkal jste přece že nevíte co to bylo.
Sie sagten, Sie wüssten nicht, was es war.
Nevíte co to je. nevíte co to znamená.
Sie wissen nicht, was das ist, was das bedeutet.
Nevíte co se stane až ho najdete.
Sie wissen nicht, was passieren wird, wenn Sie ihn finden.
Takže nevíte co to je.
Ergo, Sie wissen nicht, was es ist.
Nevíte co to je.
Sie wissen nicht, was es ist?
Nevíte co bauer audrey udělal.
Sie wissen nicht, was Bauer Audrey antat.
Nevíte co jste viděl louisi.
Sie wissen nicht, was Sie gesehen haben, Louis.
Vsadím se že nevíte co jsem napsal.
Wette, Sie wissen nicht, was ich geschrieben habe.
Nevíte co se stalo.
Sie wissen nicht, was passiert ist.
Nevíte co to se mnou dělá.
Sie wissen nicht, was es mit mir anstellt.
Fráze takže nevíte co znamenají.
Nun, Ms Johnson, Sie wissen nicht, was sie bedeuten?
Myslela jsem že nevíte co to je.
Ich dachte, Sie wissen nicht, was drin ist.
Nevíte co jsem chtěl říct.
Sie wissen nicht, was ich sagen wollte.
Nevíte co mi dělá když jsme sami.
Sie wissen nicht, was er mir antut, wenn wir alleine sind.
Víte že se něco pokazilo ale nevíte co.
Sie wissen, dass etwas schief ging, aber Sie wissen nicht, was.

Výsledek: 259, Čas: 0.1757

Viz také


co nevíte
was ihr nicht wißt sollt , was ihr nicht wisset
vy nevíte co
sie wissen nicht , was ihr wisst nicht , was du weißt nicht , was sie ahnen nicht , was
nikdy nevíte co
weiß nie , was weiß nie , wie
nevíte o co přicházíte
sie wissen nicht , was sie verpassen da entgeht ihnen etwas ahnt nicht , was euch entgeht wisst nicht , was ihr verliert
nevíte kde
wissen sie , wo weißt du , wo wissen nicht , wo
nevíte to co
nicht das wisst , was sie wissen nicht , was wissen , was genau
nevíte to co
sie wissen nicht , was ich nicht das wisst , was ich
co když
was , wenn und wenn

Slovo od slova překladem


co
- was wie und die oder du

"Nevíte co" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc