NEVIDÍTE DO NĚMČINY

Překlad Nevidíte do Němčiny

Výsledek: 275, Čas: 0.0896

nicht (69) sehen sie nicht (24)

Příklady použití Nevidíte ve větě a jejich překlady

Nicht ( nemůžu , nikoli , to není )
Copak nevidíte že dětská fantazie jejich představivost jsou důležité.
Sie verstehen nicht, dass die kindliche Vorstellungskraft... ihre Fähigkeit zu fantasieren, so wichtig ist?
Asi ji ještě nevidíte ale přijde skrz ty hory ze severu.
Sie sehen es vielleicht noch nicht, aber es wird durch den Gebirgspass im Norden kommen.
Sehen sie nicht
Nevidíte že se ho snaží zatknout.
Sehen Sie nicht, dass der Detektiv eine Verhaft...?
Nevidíte že zrovna vyučuji bar micva.
Sehen Sie nicht,- dass ich gerade am Unterrichten bin?
Jiné příklady vět
Vy to nevidíte profesore.
Erkennst du es nicht, Professor?
Nevidíte že nejsem nemocná hlupačko.
Ich bin nicht krank, Sie blödes Weib!
Nevidíte že jsem zaneprázdněná.
Sehen Sie nicht, dass ich zu tun habe?
Proč nevidíte co máte před očima agente.
Warum sehen Sie nicht, was sich direkt vor Ihren Augen abspielt, Agent Weller?
Copak nevidíte že je teď nebezpečí ještě větší?
Merken Sie nicht, dass die Gefahr jetzt noch größer ist?
Kapitáne kirigine nevidíte že jsem zaneprázdněný.
Captain Kirigin, sehen Sie nicht, dass ich zu tun habe?
Copak to nevidíte pane.
Sehen Sie das nicht, Sir?
Nevidíte že je ten chlapec nemocný.
Sehen Sie nicht, dass der Junge krank ist?
Copak nevidíte co by to mohlo znamenat.
Verstehst du nicht, was sie bewirken könnten?
Copak nevidíte že se nikdy nevzdá.
Sehen Sie nicht, dass er nicht loslässt?
Nevidíte ty koně.
Sehen Sie nicht die ganzen Pferde?
Nevidíte o co tu jde.
Sehen Sie nicht, was hier passiert?
Nevidíte nás tu rád že ne.
Ihnen gefällt nicht, dass wir hier sind, oder?
Nevidíte jak vás potřebuji.
Sehen Sie nicht, wie ich Sie brauche?
Copak to nevidíte.
Seht ihr das nicht ein?
Nevidíte jak mi to pomáhá.
Sehen Sie nicht, wie mir das hilft?
Nevidím ten problém. nevidíte.
Dann sehe ich das Problem nicht.
Nevidíte že dáma stojí.
Sehen Sie nicht, dass da eine Dame steht?
Silver je všude. copak to nevidíte jen si nechce špinit ruce.
Silver ist immer da, er macht sich nur nicht die Hände schmutzig.
Vidíte nevidíte. vidíte nevidíte.
Man sieht mich, man sieht mich nicht.
Nevidíte že mám nervy nadranc.
Sehen Sie nicht, dass meine Nerven zerrüttet sind?
Spíše nevidíte.
Eher nicht.
Nevidíte že je sexy.
Sehen Sie nicht, dass sie sexy ist?
Nevidíte co chcete udělat.
Sehen Sie nicht, was Sie tun?
Vy ji tak nevidíte.
Sie sehen sie nicht so?
Nevidíte co se děje.
Sehen Sie nicht, was passiert?

Výsledek: 275, Čas: 0.0896

Viz také


copak nevidíte že
sehen sie nicht , dass seht ihr denn nicht , dass siehst du nicht , dass
copak to nevidíte
verstehen sie nicht begreifen sie das denn nicht kapiert ihr das nicht können sie es nicht erkennen du das nicht
vy to nevidíte
sehen sie nicht sie das nicht ihnen ist das nicht

"Nevidíte" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc