NEVINNÍ DO NĚMČINY

Překlad Nevinní do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 268, Čas: 0.0703

Příklady použití Nevinní ve větě a jejich překlady

Že umřou nevinní lidé.
Dass unschuldige Menschen sterben würden.
Dva nevinní zemřeli.
Zwei Unschuldige starben.
Jiné příklady vět
Mohu je cítit... tak nevinní tak netušící co se jim děje.
Ich kann sie fühlen... so unschuldig, so unwissend, was mit ihnen passiert.
Byli nevinní jervisi.
Sie waren unschuldig, Jervis.
Protože oba nemůžete být nevinní.
Da Sie nicht beide schuldlos sein können.
Těžko uvěřit že jsme kdysi byli všichni tak nevinní.
Es ist schwer, zu glauben, dass wir alle einst so unschuldig waren.
To my jsme nevinní co byli ošizeni.
Wir sind die Unschuldigen, denen Unrecht angetan wurde.
Někteří byli nevinní.
Manche davon unschuldig.
Nevinní lidé budou zabiti.
Unschuldige Menschen werden sterben.
Cullenovi jsou nevinní.
Die Cullens sind unschuldig.
Spolu s námi budou umírat nevinní.
Und die Unschuldigen werden mit uns anderen sterben.
Možná mají schopnosti ale pořád jsou nevinní.
Sie haben zwar Kräfte,- aber noch sind sie unschuldig.
Byli to nevinní lidé boží děti.
Es waren unschuldige Menschen, Gottes Kinder.
Žádní nevinní.
Keine Unschuldigen.
Conlonovi jsou nevinní.
Die Conlons sind unschuldig.
Jsme nevinní poutníci!
Wir sind unschuldige Wanderer!
Někdy ... viníci vypadají jako ti nevinní.
Manchmal... sehen die Schuldigen wie die Unschuldigen aus.
Jsme nevinní.
Wir sind unschuldig.
Jsou to vždycky nevinní kdo trpí.
Es sind immer die Unschuldigen, die leiden.
My jsme nevinní pocestní!
Wir sind unschuldige Wanderer!
Thea umírá nevinní civilisté umírají tví vlastní muži umírají.
Thea stirbt, unschuldige Zivilisten sterben, deine eigenen Männer sterben.
Ne jen nevinní paige.
Nicht nur die Unschuldigen, Paige.
Vím že tito muži nejsou nevinní.
Diese Männer sind nicht unschuldig. Ich weiß.
Protože revoluce zaručuje pouze to že jako první padnou nevinní.
Die einzige Garantie in einer Revolution ist, dass die Unschuldigen zuerst sterben.
Můj příteli ti byli také nevinní.
Meine Freunde, sie waren auch unschuldig.
Nevinní lidi kate.
Unschuldige Menschen, Kate.
Nejsou žádní nevinní lannisteři.
Es gibt keine unschuldigen Lennisters.
Nejsme zde proto abychom rozhodovali zda jsou tito lidé vinní či nevinní.
Wir sind nicht hier, um zu entscheiden, ob diese Menschen schuldig oder unschuldig sind.
Nevinní lidé jsou falešně obviňováni ze zločinů které nespáchali.
Unschuldige Leute, denen Verbrechen angehängt wurden, die sie nicht verübt haben.
Moji nevinní.
Oh, Ihr Unschuldigen.

Výsledek: 268, Čas: 0.0703

S Synonyma "nevinní"


"Nevinní" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc