NEVINNÝCH LIDÍ DO NĚMČINY

Překlad Nevinných Lidí do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 264, Čas: 0.0953

Příklady použití Nevinných Lidí ve větě a jejich překlady

Kolik nevinných lidí ještě musí zemřít kvůli tvé drzosti nariko.
Wie viele unschuldige Menschen müssen wegen deiner Anmaßung noch sterben, Nariko?
Uvědomuješ si kolik nevinných lidí mohlo být zraněno nebo hůř.
Begreifst du, wie viele unschuldige Menschen hätten verletzt werden können, oder Schlimmeres?
Výkřiky nevinných lidí se táhly nočním vzduchem.
Schreie unschuldiger Menschen drangen durch die Nacht.
Že zemřely dva miliony nevinných lidí.
Dass 2 Millionen unschuldiger Menschen gestorben sind?
Scanlon obral tolik nevinných lidí že.
Scanlon machte so viele unschuldige Leute zu Nichte, oder nicht?
Vybrat si smrt stovky nevinných lidí.
Ich soll wählen, hunderte unschuldige Leute sterben zu lassen?
Unschuldiger leute
Hydra se chystá ublížit spoustě nevinných lidí možná vašim blízkým.
Was Hydra vorhat, wird einer Menge unschuldiger Leute schaden, vielleicht Leuten, die euch nahestehen.
Ale je tu spousta nevinných lidí který nepotřebuju.
Aber hier gibt's'ne menge unschuldiger Leute, die ich nicht brauche.
Jiné příklady vět
Proč tolik nevinných lidí zvířat trpí hroznými věcmi.
Warum erleiden so viele unschuldige Menschen und Tiere schreckliche Dinge?
On strávil život zabíjením nevinných lidí ale nemůže zabít jelena.
Er verbrachte sein Leben damit, unschuldige Menschen zu töten. Aber er kann Bambi nicht töten?
Ale předtím dojde k újmě mnoho nevinných lidí.
Nicht bevor eine Menge unschuldiger Menschen zu Schaden kommen.
Zabiju víc nevinných lidí pokud je nebudete do puntíku dodržovat.
Und ich werde mehr unschuldige Leute töten, wenn die Regeln nicht befolgt werden.
Nelze tolerovat zabíjení nevinných lidí sebevražednými atentáty ani jinými násilnými činy.
Die Tötung unschuldiger Menschen durch Selbstmordattentäter oder andere Gewaltakte kann nicht hingenommen werden und.
Nevinných lidí.
Unschuldige Menschen.
Tisíce nevinných lidí zemřou ty nic neucítíš.
Tausende von unschuldigen Menschen werden tot sein und du fühlst gar nichts dabei.
Tisíce nevinných lidí zemřou ty nebudeš cítit vůbec nic.
Tausende von unschuldigen Menschen werden tot sein und Sie werden nichts fühlen.
Pokud by to mělo zachránit město plné nevinných lidí... měl bys mě zastřelit.
Wenn das eine Stadt voll unschuldiger Leute rettet, dann solltest du mich erschießen.
Hodně nevinných lidí kvůli tomu zemřelo.
Viele unschuldige Leute sind dafür gestorben.
Moje planeta je plná nevinných lidí.
Mein Planet ist voll von unschuldigen leuten!
Myslíte si že je hodně nevinných lidí ve vězení.
Glaubst du das es eine Menge unschuldiger Menschen im Gefängnis gibt?
Kolik nevinných lidí bude muset zemřít dokud nedokážeš že nejsi zbabělec.
Wie viele unschuldige Menschen müssen sterben bis Du beweist, daß Du kein Feigling bist?
Spousta nevinných lidí se snaží dostat do této země.
Viele unschuldige Leute versuchen, in dieses Land zu gelangen.
To je nejlepší způsob jak nechat zabít pár nevinných lidí.
Es ist eine tolle Möglichkeit, einen Haufen unschuldiger Menschen umzubringen.
Ale zabíjení náhodných nevinných lidí není řešení.
Aber willkürlich unschuldige Menschen zu töten, ist keine Lösung.
Že by mu ruplo v bedně? že by pozabíjel kupu nevinných lidí.
Dass er ausflippen, durchdrehen und einen Haufen unschuldiger Leute umbringen würde?
Zabití sedmi miliard nevinných lidí skončí teď hned.
Der Mord an sieben Milliarden unschuldigen Menschen endet genau jetzt.
Stovky nevinných lidí.
Hunderte von unschuldigen Leuten.
Tvé sestry je mi líto ale to neospravedlňuje zabíjení nevinných lidí.
Das mit deiner Schwester tut mir leid, aber es rechtfertigt nicht, unschuldige Leute umzubringen.
Jste ochotni zabíjet nevinných lidí.
Sind sie dazu bereit, unschuldige Menschen zu töten?
Tato zkušenost byla dlouhá bolestná vykoupená životy milionů nevinných lidí.
Das war eine lange und schmerzhafte Erfahrung, deren Preis das Leben von Millionen unschuldiger Menschen war.

Výsledek: 264, Čas: 0.0953

Viz také


životy nevinných lidí
leben unschuldiger menschen unschuldiges leben
tisíce nevinných lidí
tausende unschuldige menschen tausende unschuldiger menschen tausende von unschuldigen
stovky nevinných lidí
hunderte von unschuldigen menschen hunderte unschuldiger hunderte unschuldige leute
zabíjení nevinných lidí
töten unschuldiger unschuldige menschen zu töten tötung unschuldiger menschen
spousta nevinných lidí
viele unschuldige menschen viele unschuldige leute jede menge unschuldiger leute
kolik nevinných lidí
wie viele unschuldige menschen wie viele unschuldige personen

"Nevinných lidí" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc