NIC UDĚLAT DO NĚMČINY

Překlad Nic Udělat do Němčiny

Výsledek: 271, Čas: 0.1285

nichts tun (107) nichts machen (37) nichts unternehmen (8) nichts anhaben (3)

Příklady použití Nic Udělat ve větě a jejich překlady

No nemůžu nic udělat dokud někdo neohlásí zločin.
Ich kann nichts tun, bis Jemand ein Verbrechen meldet.
Nemůžu nic udělat než sepíši odhad.
Ich kann nichts tun, bevor ich einen Kostenvoranschlag geschrieben hab.
Nemohla jsem už nic udělat říct ani změnit. nic.
Und konnte nichts machen oder sagen um etwas zu verändern.
Všichni vědí že nemůžu nic udělat... nikdy.
Jeder weiß Ich kann nichts machen... nie mehr.
Nichts unternehmen
Nemůžeme nic udělat.
Wir können nichts unternehmen.
Opravdu s tím nemůžeš nic udělat.
Und du kannst nichts unternehmen.
Nichts anhaben
Nemůžou mi nic udělat. teď už ne.
Mir können sie nichts anhaben, nicht mehr.
Nemůžu nic udělat dokud nepřekročí hranici.
Ich kann ihm nichts anhaben, bis er die Grenze überquert.
Jiné příklady vět
Obávám se že nemůžeme nic udělat.
Ich befürchte wir können nichts tun.
Nemůžu nic udělat.
Ich kann nichts tun.
Nemůžete nic udělat abyste mě zastavili.
Und Sie können nichts machen, um mich aufzuhalten.
Pro frídu už nemůžeš nic udělat.
Für Frieda kannst du nichts tun.
Řekl jsem si tedy on s tím nehodlá nic udělat.
Also dachte ich so bei mir:"Er wird in der Sache nichts unternehmen.
Nemohli jsme nic udělat.
Wir konnten nichts machen.
Nemůžeme nic udělat.
Man kann nichts machen.
Nemůžete mi nic udělat.
Sie dürfen mir nichts tun.
Nemůže mi nic udělat.
Er kann mir nichts anhaben.
Pak ale bohužel nemůžu pro vás nic udělat.
Nun, dann können wir leider nichts unternehmen.
Nikolaii. nemůžeme pro ty lidi nic udělat.
Nikolai, wir können für diese Leute nichts tun.
Madam bez důkazu nějakého zločinu toho nemůžu nic udělat.
Ma'am, ohne Beweise kann ich nichts unternehmen.
Bude to ten pocit beznaděje když nebudeš moct nic udělat.
Es ist dieses Gefühl von Nutzlosigkeit, wenn du einfach nichts machen kannst.
Odsud nemůžu nic udělat.
Ich kann von hier nichts machen.
Nemůžeme pro vás nic udělat.
Wir können für Sie nichts tun.
Ptám se vás šerife to s tím nehodláte nic udělat?
Sheriff, heißt das, Sie werden nichts unternehmen?
Nemohl jsem nic udělat.
Ich konnte nichts machen.
Pro jadzii jsem už nemohl nic udělat.
Für Jadzia konnte ich nichts tun.
S tím alarmem nedokážu nic udělat.
Gegen den Alarm kann ich nichts machen.
Nemůžu nic udělat.
Ich kann nichts tun.
Já s tím nemůžu nic udělat.
Und ich kann nichts tun.
Zřejmě ano. ale nemůžeme nic udělat.
Ja, aber wir können nichts machen.

Výsledek: 271, Čas: 0.1285

"Nic udělat" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc