NIKDO NEMŮŽE DO NĚMČINY

Překlad Nikdo Nemůže do Němčiny

Výsledek: 269, Čas: 0.0649

Příklady použití Nikdo Nemůže ve větě a jejich překlady

Nikdo nemůže uniknout svému osudu billy.
Niemand kann seinem Schicksal entkommen, Billy.
Nikdo nemůže sníst 50 vajec.
Niemand kann 50 Eier essen.
Nikdo nemůže vědět o tomto setkání kim ani moje žena.
Niemand darf etwas über dieses Treffen wissen, Kim, nicht mal meine Frau.
Nikdo nemůže mít takovou moc.
Niemand darf solche Macht haben.
Jiné příklady vět
Nikdo nemůže zabít supermana.
Niemand kann Superman töten.
Nikdo nemůže nahradit vás kdyby se vám něco přihodilo při vašem pokusu o útěk.
Niemand könnte lhren Platz einnehmen, wenn Ihnen bei einem Fluchtversuch was zustieße.
Nikdo nemůže co.
Niemand kann was?
Nikdo nemůže nahradit vás kdyby se vám něco přihodilo při vašem pokusu o útěk.
Niemand könnte Ihren Platz einnehmen, wenn Ihnen bei einem Fluchtversuch was zustieße.
Nikdo nemůže jít dovnitř. je to příliš nebezpečné.
Niemand darf zu ihm, das ist gefährlich!
Nikdo nemůže vědět.
Niemand darf davon erfahren.
Přesně tak protože nikdo nemůže ovládat vítr vlny.
Das ist korrekt, denn niemand kann Wind und Wellen kontrollieren.
Nikdo nemůže tvrdit že systém z cotonou byl zcela uspokojivý.
Niemand könnte behaupten, dass das Cotonou-System vollkommen zufriedenstellend war.
Nikdo nemůže chloe nahradit.
Niemand kann Chloe ersetzen.
Řekl mi že už mu nikdo nemůže pomoci.
Er sagte mir, niemand könnte ihm noch helfen.
Nikdo nemůže vědět že jste mě viděl.
Niemand darf erfahren, dass Sie mich gesehen haben.
Nikdo nemůže zaujmout tvoje místo.
Niemand könnte jemals deinen Platz einnehmen.
Nikdo nemůže být ještě zatčen.
Niemand darf festgenommen werden.
Nikdo nemůže zabít ethana.
Niemand kann Ethan töten.
Nikdo nemůže vůz vyloupit sám.
Niemand könnte den Wagen allein überfallen.
Jo nikdo nemůže říct že se nestarám o své zlato.
Niemand darf sagen, dass ich mich nicht für mein Baby interessiere,
Nikdo nemůže zastavit tuhle koupel krve.
Niemand kann dieses Bad des Bluts stoppen.
Tomu nikdo nemůže porozumět.
Der Unfall! Niemand könnte das verstehen.
Podívejte už si ze mě nikdo nemůže dělat srandu.
Seht mich an! Niemand darf sich mehr über mich lustig machen.
Nikdo nemůže zastavit tuhle lázeň krve.
Niemand kann dieses Bad des Bluts stoppen.
Nikdo nemůže.
Niemand könnte das.
Nikdo nemůže porušovat moolaade.
Niemand darf sich am Moolaadé vergehen.
Nikdo nemůže říct žes ho ošidil.
Niemand kann sagen, du hättest es nicht getan.
Nikdo nemůže tvrdit opak.
Niemand könnte Gegenteiliges behaupten.
Před zoomem mě nikdo nemůže ochránit!
Niemand kann mich vor Zoom schützen!
Nikdo nemůže být k takovému trestu odsouzen ani popraven.
Niemand darf zu dieser Strafe verurteilt oder hingerichtet werden.“.

Výsledek: 269, Čas: 0.0649

"Nikdo nemůže" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc