NO VLASTNĚ DO NĚMČINY

Překlad No Vlastně do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 266, Čas: 0.8803

eigentlich (90) nun genau genommen (3) nun ja eigentlich (3)

Příklady použití No Vlastně ve větě a jejich překlady

Eigentlich ( vlastně , ve skutečnosti , jsem )
No vlastně jo. taky.
Eigentlich ja, und ausserdem.
No vlastně jsem doufal že můžu pomoct tobě.
Ich hatte eigentlich gehofft, ich könnte dir helfen.
Nun, genau genommen ( vlastně , ve skutečnosti , jsem )
No vlastně.
Nun, genau genommen.
No vlastně je to... carlos.
Nun, genau genommen, ist es.
Nun ja, eigentlich ( vlastně , ve skutečnosti , jsem )
No vlastně pane vlastně to nevíme!
Nun ja, eigentlich wissen wir das nicht so genau, Sir.
No vlastně ne.
Nun ja, eigentlich... nicht.
Jiné příklady vět
No vlastně já jsem si chtěl s někým popovídat.
Eigentlich wollte ich mit jemandem reden.
No vlastně nevim.
Eigentlich nicht.
No vlastně ne.
Nun, genau genommen, nicht.
No vlastně jsou pro mě.
Eigentlich sind die für mich.
No vlastně.
Nun ja, eigentlich.
No vlastně to byla dodávka.
Eigentlich war es ein Transporter.
No vlastně je s tím víc než spokojená.
Eigentlich ist sie mehr als einverstanden damit.
No vlastně nikoho.
Eigentlich keinen.
No vlastně hledám... hledám jen.
Eigentlich suche ich Jen.
No vlastně... tohle jsem na mysli neměl.
Eigentlich habe ich nicht davon gesprochen.
No vlastně jsme letušky.
Eigentlich sind wir Flugbegleiterinnen.
No vlastně je to pro mě.
Eigentlich ist das für mich.
No vlastně ne. ale baví mě to.
Eigentlich nicht, aber ich geniee es.
No vlastně já jsem jen snaží zbavit vás pěkně.
Eigentlich bin ich nur versuchen, loszuwerden Sie schoen.
No vlastně je to předvečírkový večírek.
Eigentlich ist es unsere Vorabparty.
No vlastně jsem doufal že mi vy povíte všechno co víte.
Eigentlich habe ich gehofft, Sie würden mir alles erzählen, was Sie wissen.
No vlastně to bylo to samý.
Eigentlich war es der gleiche.
No vlastně je to komentář ke společenským normám vyhlídkám zbohatlíků.
Eigentlich ist es eine Erläuterung von gesellschaftlichen Normen und den Erwartungen der Neureichen.
No vlastně je.
Eigentlich beides.
No vlastně se jmenuju shrek.
Ich heiße eigentlich Shrek.
No vlastně je to pravda.
Technisch gesehen, ist es wahr.
No vlastně ne.
Nun, eigentlich nicht.
No vlastně až tak úplně v pořádku není.
Na ja, eigentlich geht es ihr nicht so gut, weißt du.
No vlastně jsme vás chtěli požádat o malou pomoc.
Äh, nein, in der Tat wollten wir Sie bitten, uns etwas zu helfen.

Výsledek: 266, Čas: 0.8803

S Synonyma "no vlastně"


"No vlastně" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc