NOAH DO NĚMČINY

Překlad Noah do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 270, Čas: 0.0958

Příklady použití Noah ve větě a jejich překlady

Noah
Ta základna noah nejsou to jen řeči je skutečná.
Die Militärbasis NOAH, mit den Wissenschaftlern, existiert die wirklich?
Nouzové volání základně noah.
Dringender Notruf für die Basis NOAH.
Noah hat
Noah v toto místo věřil.
Noah hat an diesen Ort geglaubt.
Noah nám dal příležitost pokračovat na tomto místě.
Noah hat uns die Chance gegeben, hier weiterzuleben.
Jiné příklady vět
Noah zemřel kvůli tobě.
Noah ist deinetwegen gestorben.
Noah je nemocný.
Noah ist krank.
Noah drummer fyzika kondenzované hmoty.
Noah Drummer... kondensierte Materie Physiker.
Noah bennet to věděl.
Noah Bennet wusste das.
Noah shapiro se pokouší ukrást mou knihu.
Noah Shapiro versucht, meinen Roman zu klauen.
Noah měl pravdu.
Noah hatte recht.
Noah musíš s tím přestat.
Noah, du musst damit aufhören.
Noah ty pojď se mnou.
Noah, du kommst mit mir.
Noah já.
Noah, ich.
Noah běž!
Noah, geh!
Noah má pravdu samozřejmě.
Noah hat natürlich recht.
To je noah snoubenec nikki.
Das ist Noah, Nikkis Verlobter.
Noah-- je ve star city.
Noah, er ist in Star City.
Jde o to co chce noah taylor.
Es geht darum, was Noah Taylor will.
To je skvělé noah.
Das ist toll, Noah.
Nenašla jste je. to noah.
Haben sie nicht, Noah war's.
Podle spisu by měl noah pracovat tady.
Laut seiner Bewährungsakte arbeitet Noah hier.
Nemůžu uvěřit že je noah mrtvý.
Ich kann's nicht fassen, dass Noah tot ist.
To je noah.
Das ist Noah.
Hej kluci to je noah.
He, Jungs, das ist Noah.
Nouzové volání základně noah.
Dringender Notruf an Basis NOAH.
Starý noah se o tebe postará.
Der alte Noa wird auf dich aufpassen.
To noah řekl edwardovi mně abychom s policií nemluvili.
Es war Noah, der Edward und mir sagte, wir sollen nicht mit der Polizei sprechen.
Noah s tebou nemluvil.
Hat Noah nicht mit dir darüber geredet?
Noah ani dát do knihy.
Noah hat sie nicht abgelegt.

Výsledek: 270, Čas: 0.0958

Viz také


S Synonyma "noah"


"Noah" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc