NORSKA DO NĚMČINY

Překlad Norska do Němčiny

Výsledek: 275, Čas: 0.0786

Příklady použití Norska ve větě a jejich překlady

Norwegen ( norsko , norsku , norské )
Být králem norska.
König von Norwegen zu sein.
Švédska norska jugoslávie ruska řecka rumunska německa.
Schweden, Norwegen, Jugoslawien, Russland, Griechenland, Rumänien und Deutschland.
Norwegisch ( norsko , norsku , norské )
Je z norska.
Es ist norwegisch.
Statoil je z norska.
Statoil ist norwegisch.
Norwegen und ( norsko , norsku , norské )
Hlava příspěvky islandu norska švýcarska_BAR_ 195000_BAR.
Titel 2"Finanzbeitrag island, Norwegen und Schweiz" _BAR_ 195000 _BAR.
Zákazy je možné zavádět jak dokazují příklady norska islandu.
Die Einführung von Verboten ist möglich, wie die Beispiele Norwegen und Island zeigen.
Norwegens ( norsko , norsku , norské )
Finanční účast norska na práci evropského monitorovacího centra pro drogy drogovou závislost EMCDDA hlasování.
Finanzielle Beteiligung Norwegens an den Arbeiten der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht Abstimmung.
Správní rada centra zve zástupce norska k účasti na svých schůzích.
Der Verwaltungsrat der Beobachtungsstelle lädt einen Vertreter Norwegens zu seinen Sitzungen ein.
Jiné příklady vět
Z norska.
Aus Norwegen.
Jsou z norska pane.
Sie sind von Norwegen, Herr.
Pak jedete rovnou do norska.
Und dann fährst du direkt nach Norwegen.
Já bych jel do norska.
Ich würde nach Norwegen fahren.
Zítra odjíždíme do norska.
Wir werden morgen nach Norwegen reisen.
Jaké to bylo přestěhovat se ze sovětského svazu do norska.
Wie war das von der Sowjetunion nach Norwegen zu ziehen?
Co je první věc na kterou si z norska pamatuješ.
Was ist das erste, woran du dich in Norwegen erinnern kannst?
Jsem harald oysteinsson z norska.
Ich heiße Harald Øysteinsson, aus Norwegen.
Vím že se nemůžete dočkat až se vrátíte zpátky do norska.
Ich weiß, Sie können die Rückkehr nach Norwegen kaum erwarten.
Není z norska.
Sie ist nicht aus Norwegen.
Musíme se postarat aby z norska neodjel jediný němec.
Wir müssen dafür sorgen, dass nicht ein einziger Deutscher Norwegen verlässt.
EU by se tedy měla učit od norska.
Die EU sollte daher von Norwegen lernen.
Tohle je iluminovaný manuskript z norska z 14. století.
Das hier ist eine Bilderhandschrift aus Norwegen, 14. Jahrhundert.
Jsem luteránka z norska.
Ich bin evangelisch. Aus Norwegen.
Já jsem z norska.
Ich bin aus Norwegen.
Holandský zemní plyn ázerbajdžánský kaviár polská vodka dřevo z norska.
Niederländisches Erdgas, aserbaidschanischer Kaviar, polnischer Wodka, norwegisches Bauholz.
Vývozy směřují hlavně do USA norska švýcarska.
Der Wirtschaftszweig der Gemeinschaft exportiert hauptsächlich in die USA, nach Norwegen und in die Schweiz.
Je z norska.
Er ist Norweger.
V rámci smíšeného výboru na úrovni ministrů mají zástupci islandu norska možnost.
Auf den auf Ministerebene stattfindenden Tagungen des Gemischten Ausschusses haben die Vertreter Islands und Norwegens Gelegenheit.
Ano první akt první scéna. pobřeží norska pak jen prázdnota.
Akt 1, Szene 1. Küste Norwegens." Und dann viel Leere.
Jsem z norska.
Ich bin Norwegerin.
Skandinávská měnová unie švédska dánska norska trvala od roku 1873 do roku 1924.
Die Skandinavische Währungsunion zwischen Schweden, Dänemark und Norwegen dauerte von 1873 bis 1924.

Výsledek: 275, Čas: 0.0786

Viz také


aktu o přistoupení norska rakouska finska
akte über den beitritt norwegens , österreichs , finnlands

"Norska" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc