NORSKU DO NĚMČINY

Překlad Norsku do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 255, Čas: 0.0823

Příklady použití Norsku ve větě a jejich překlady

Norwegen ( norsko , norsku , norské )
Vláda v norsku každoročně publikuje příjmy bohatství téměř všech daňových poplatníků.
In Norwegen veröffentlicht die Regierung jedes Jahr das Einkommen und das Vermögen fast jeden Steuerzahlers.
V norsku máme ústavu.
In Norwegen gibt es eine Verfassung.
Norwegens ( norsko , norsku , norské )
Jedno z nejhlubších v norsku.
Er ist einer der tiefsten Norwegens.
Svým způsobem jste dost možná největší hrdinové v norsku.
Also bist du einer der größten Helden Norwegens. Wie.
Jiné příklady vět
Švédi jsou v norsku pracovití idioti přesně jako my tady.
Die Schweden sind in Norwegen fleißige Idioten, genau wie wir hier.
V norsku je všechno drahý.
In Norwegen ist alles teuer.
Víme že je v norsku tak ho pojďme najít.
Wir wissen, dass er in Norwegen ist, also finden wir ihn.
Víte co bylo předtím na norsku tak dobré.
Wissen Sie, was an Norwegen früher so toll war?
Ale v norsku máme velmi přísná pravidla aby se nezneužívaly léky.
Aber in Norwegen gibt es sehr strenge Vorschriften, um Medikamentenmissbrauch vorzubeugen.
V norsku nacisté pronásledovali dokonce čtvrtečních židů.
In Norwegen haben die Nazis sogar Vierteljuden verfolgt.
Zabíjení divokých zvířat bez loveckého lístku je v norsku přísně zakázáno.
Die Tötung von Wildtieren ohne Jagdlizenz ist in Norwegen streng verboten.
Mluvili jsme o norsku švédsku.
Wir reden über Norwegen und Schweden.
Našel jsem jich pár minulý rok v norsku.
Ich fand ein paar letztes Jahr in Norwegen.
Přicházejí hlášení z RTAS v norsku.
Die Meldungen kommen rein aus Norwegen.
On tím myslí že byl za praci v norsku.
Er meint, er war in Norwegen bei der Arbeit.
Kayakování v norsku.
Kajak fahren in Norwegen.
Je to o mnoho snazší tady v norsku.
Das ist viel einfacher hier in Norwegen.
Víte co mi nejvíc v norsku chybí.
Weißt du, was ich am meisten an Norwegen vermisse?
O uplatňování schengenského acquis v dánsku finsku švédsku jakož na islandu v norsku.
Über die Inkraftsetzung des Schengen-Besitzstands in Dänemark, Finnland und Schweden sowie in Island und Norwegen.
Tohle byla moje poslední práce v norsku.
Dies war mein letzter Job in Norwegen.
Narozena 1945 v norsku.
Geboren: 1945, Norwegen.
Byl jsem v norsku.
Ich war in Norwegen.
Také na islandu v norsku bylo uděleno rozhodnutí o registraci tohoto přípravku.
Auch von IS und NO wurde die Genehmigung für das Inverkehrbringen erteilt.
Neměli bychom napsat nejlepší dánský policista v norsku.
Für Norwegens besten dänischen Polizisten" wäre genug.
Ne všichni v norsku přemýšlí jako ty.
Nicht jeder denkt so norwegisch wie du.
Pět dukátů bych za ni nepodal nevynese důchod tučnější ni norsku ni polsku kdyby chtěl ji komu lénem dát.
Für 5 Dukaten, 5 möcht ich's nicht pachten. Auch bringt's dem Norweger oder Polen nicht mehr, wenn man es auf Erbzins verkauft.
Pět milionů lidí žijících v norsku si užívá jeden z nejvyšších životních standardů nejen v evropě ale na světě.
Die fünf Millionen Einwohner Norwegens genießen einen der höchsten Lebensstandards- und das nicht nur in Europa, sondern auf der ganzen Welt.
Vnitrostátní centra SOLVIT byla vytvořena ve všech členských státech EU také v norsku na islandu v lichtenštejnsku.
Alle Mitgliedstaaten, sowie Norwegen, Island und Liechtenstein haben nationale SOLVIT-Zentren eingerichtet.
Posledních 11 let zastává vedoucí funkci na ředitelství státní prokuratury v norsku kde nadále působí jako vrchní prokurátor.
Während der letzten 11 Jahre arbeitete er in führender Position in der Generalstaatsanwaltschaft Norwegens, der er als Oberstaatsanwalt weiterhin angehört.
Oba vaši rodiče jsou mexického původu ale přesto jste tu vy se svýma očima modrýma jako fjordy v norsku.
Beide Ihrer Elternteile sind mexikanischer Abstammung, doch Ihre Augen sind so blau wie die Fjorde Norwegens.

Výsledek: 255, Čas: 0.0823

Viz také


členských států nebo na islandu nebo v norsku
mitgliedstaat oder in island oder norwegen

S Synonyma "norsku"


"Norsku" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc