NOTEBOOK DO NĚMČINY

Překlad Notebook do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 274, Čas: 0.085

Příklady použití Notebook ve větě a jejich překlady

Laptop ( notebook , laptop , počítač )
Jen tátův notebook.
Außer Dads Laptop.
Hele to je můj notebook.
Hey, das ist mein Laptop.
Der laptop ( notebook , laptop , počítač )
Notebook byl na tvé posteli.
Der Laptop war auf deinem Bett.
Ten notebook byl u mě doma branchi!
Der Laptop war bei mir zu Hause, Branch!
Ein laptop ( notebook , laptop , počítač )
Myslíme že mu ukradli notebook z jeho bytu.
Wir glauben, dass aus seinem Apartment ein Laptop entwendet wurde.
Nemohl jsem najít žádné důkazy že sebastian renner měl notebook.
Ich konnte keine Beweise finden, dass Sebastian Renner ein Laptop hatte.
Jiné příklady vět
Nikdy jsem ti notebook neukradla.
Ich hab deinen Laptop nicht geklaut.
Počkejte můj notebook.
Wartet, mein Laptop.
Můžu si půjčit tvůj notebook.
Kann ich mir dein Laptop ausleihen?
Panebože to je notebook niny.
Oh mein Gott. Das ist Ninas Laptop.
Jen chci vidět tvůj notebook.
Ich will nur deinen Laptop sehen.
Ne úplně ale mám jeho notebook.
Nicht wirklich, aber ich habe seinen Laptop.
Za notebook.
Für den Laptop.
Na notebook zakoupený v rego parku.
Für einen Laptop, bezahlt in Rego Park.
Měl notebook v kanceláři.
Er hatte einen Laptop in seinem Büro.
Ten notebook nechej venku.
Lassen Sie den Laptop draußen.
Beru si notebook jenom na domácí úkoly.
Ich nehme den Laptop nur für Hausaufgaben mit.
Kde má notebook tvoje máma.
Wo steht der Laptop deiner Mutter?
Ten poslední kdo prodal ten notebook.
Der letzte Kerl der den Laptop verkaufte.
Zatím jen notebook.
Bisher nur den Laptop.
Nechal tam notebook.
Er ließ einen Laptop hier.
Hledají notebook který zůstal v taxíku.
Sie suchen einen Laptop, den er im Taxi gelassen hat.
Hledají notebook který měl u sebe.
Sie wollen einen Laptop den er hatte.
Zajdu si pro notebook odpovím jim.
Ich hole meinen Laptop und schreibe eine Antwort.
Neviděl někdo notebook.
Hat jemand den Laptop gesehen?
Pohádala jsem se se šéfem zahodila notebook.
Ich warf den Laptop auf meinen Chef.
Pokaždé měl s sebou notebook ale nikdy ho neotevřel.
Er hatte immer einen Laptop bei sich, aber er hat ihn hier nie benutzt.
Notebook spočítá jejich protějšek přenese je do pneumatického kladiva.
Der Laptop wird dessen Gegenteil berechnen und es an den Presslufthammer übertragen.
Říkal že potřebuje notebook který jsem si vzala.
Er sagte, er brauche den Laptop, den ich aus seiner Wohnung mitgenommen habe.
Ze všech zařízení byl nakažený jen notebook fran reynoldsové.
Von all den Geräten war nur der Laptop von Fran Reynold infiziert?

Výsledek: 274, Čas: 0.085

"Notebook" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc