OBAL DO NĚMČINY

Překlad Obal do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 264, Čas: 0.1244

Příklady použití Obal ve větě a jejich překlady

Verpackung ( balení , obalu , obalům )
Obal injekční lahvička skleněná.
Verpackung Durchstechflasche Glas.
Obal lahev HDPE.
Verpackung Flasche HDPE.
Cover ( obálce , obal , obálku )
Vzor pro obal.
Cover Muster.
Uložit obal.
Cover speichern.
Hülle ( trup , schránka , obal )
Další epidermální obal. naprosto neporušená lidská kůže.
Noch eine epidermale Hülle, eine völlig intakte menschliche Haut.
Obal jádra praskne.
Die nukleare Hülle reißt auf.
Text pro vnější obal 10 ml 15 ml 20 ml injekční lahvičky.
Text für die äußere Umhüllung der 10-ml-, 15-ml- und 20-ml-Durchstechflaschen.
Vnější obal pro 10 dávek.
Äußere Umhüllung für 10 Dosen.
Jeden obal obsahuje 10 ml což odpovídá 000 u insulinum lisprum.
Jedes Behältnis enthält 10 ml äquivalent zu 1000U Insulin lispro.
Vnitřní sterilní obal tvoří polystyrénový blistr zatavený vrstvou polakovaného papíru.
In einem inneren(sterilen) behältnis aus einem Polystyrolblister, der mit einer Peellackschichtfolie.
Pěknej obal.
Guter Einband.
Chtěl jsi mi ukázat obal svý knížky.
Du wolltest mir deinen Einband zeigen.
Obal úspěšně stažencomment.
Titelbild erfolgreich heruntergeladenComment.
Vyžádaný obal se byl údpěšně staženname.
Ein angefordertes Titelbild wurde heruntergeladenName.
Jiné příklady vět
Obal injekční lahvička sklo.
Verpackung Durchstechflasche Glas.
Zobrazit obal.
Cover zeigen.
Obal blistrPVC/PVDC- hliník.
Verpackung Blisterpackung PVC/PVDC-Aluminium.
MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH STRIPECH primární vnitřní obal.
MINDESTANGABEN AUF BLISTERPACKUNGEN ODER FOLIENSTREIFEN Innere Verpackung.
Tak co našli jste ten obal na ipad co jste hledali.
Hey, habt ihr beiden die neue iPad Hülle gefunden, nach der ihr gesucht habt?
Uložit obal do souboru.
Cover speichern unter.
Ammonaps 500 mg pouze vnější obal.
Ammonaps 500 mg nur äußere Umhüllung.
Další epidermální obal allene.
Noch eine epidermale Hülle, Allen.
Ukradli jeho koncepci recept obal designérskou kampaň.
Die klauten seine Idee, seine Rezeptur, seine Verpackung, seine Werbekampagne.
Zobrazovat obal.
Cover anzeigen.
Měly krásný fialovo-stříbrný obal.
Hatten eine schöne violette und silberne Verpackung.
Neotevřený obal.
Ungeöffnetes Behältnis.
Zobrazit obal.
Cover anzeigen.
Není to optimální obal ale velikost je správná.
Es ist nicht das optimale Gehäuse, aber die Größe stimmt.
Zadní obal antikoncepce.
Back cover Empfängnisverhütung.
Není kůže jen obal.
Haut ist nur Verpackung.

Výsledek: 264, Čas: 0.1244

Viz také


tento obal
diese verpackung spritzenbehälter diese abdeckung diese umhüllung
uchovávejte vnitřní obal
behältnis originalverpackung aufbewahren
obal tobolky obsahuje
die kapselhülle enthält hartkapselhüllen enthalten

"Obal" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc