OBOČÍ DO NĚMČINY

Překlad Obočí do Němčiny

Výsledek: 273, Čas: 0.078

Příklady použití Obočí ve větě a jejich překlady

Hodginsi tvoje obočí zase narostlo.
Hodgins, deine Augenbraue scheint nachgewachsen zu sein.
Roztrhnuté obočí dost krvácí. to je všechno.
Eine verletzte Augenbraue blutet eben sehr stark.
Spálil mu střelný prach obočí.
Pulverspuren an seinen brauen?
Nyní jsme zdvihli obočí věnce vítězství;
Nun zieren unsre Brauen Siegeskränze;
Jiné příklady vět
Tvoje obočí je rozcuchaný.
Deine Augenbrauen sind ein Albtraum.
Její obočí se nikdy nezvedlo spolu rty nikdy nestiskla nebo zúžila.
Ihre Augenbrauen nicht zusammengezerrt, die Lippen nicht zusammen gepresst oder gestrafft.
Má ušlechtilé obočí.
Er hat eine noble Stirn.
Nakloněné obočí.
Schräge Augenbrauen.
Mám husté obočí.
Ich habe so dicke Augenbrauen.
Já že mračím obočí.
Ich habe zusammengewachsene brauen?
První čeho jsem si na tobě všimla bylo tvoje srostlé obočí.
Das Erste, was mir an dir auffiel, waren deine zusammengewachsenen Brauen.
Můžu si olíznout obočí.
Ich kann meine Augenbrauen lecken.
Když si směrem k tobě otřu levé obočí takhle... znamená to že tě miluju.
Wenn ich mirdie linke Augenbraue reibe... heißt das: Ich liebe dich.
Žádné obočí.
Keine Augenbrauen.
Obočí ladné anděli lásko.
Augenbraue, Engel, ich liebe dich.
To obočí.
Diese Augenbrauen.
Zvednuté obočí natočená hlava.
Augenbraue hochgezogen, und ein geneigter Kopf.
Nebudu jíst nic co má obočí.
Ich esse nichts, was Augenbrauen hat.
Nemluvila jsem o tvém obočí nebo tvých nohou.
Und damit meinte ich nicht deine Augenbraue oder deine Beine.
I moje obočí dole.
Und meine unteren Augenbrauen.
Spálila si obočí.
Versengte Augenbrauen.
Jako by jí spadlo obočí.
Als wär ihr'ne augenbraue verrutscht.
Míň obočí.
Weniger Augenbraue.
Ty sam... ta zvednutá obočí to vzdychání.
Sie und Sam... die... die gewölbte Augenbrauen, das Seufzen.
Olaf má jedno dlouhé obočí.
Olaf hat eine lange Augenbraue.
Nevím jestli na letní program v rutgers berou hochy bez obočí.
Ich weiß nicht, ob Rutgers Sommerprogramm Jungen ohne Augenbrauen nimmt.
Pane máte oholené obočí.
Herr, er hat Ihre Augenbraue abrasiert.
Je to skutečně mocné obočí pane.
Das sind in der Tat mächtige Augenbrauen, Sir.
Způsob jakým naklonila hlavu polozvedlé obočí.
Die Art, wie sie ihren Kopf gekippt hat und die halb gewölbte Augenbraue.
Chrisi ten člověk má srostlý obočí.
Chris, der Typ hat zusammenhängende Augenbrauen.

Výsledek: 273, Čas: 0.078

"Obočí" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc