OCEL DO NĚMČINY

Překlad Ocel do Němčiny

Výsledek: 268, Čas: 0.551

Příklady použití Ocel ve větě a jejich překlady

Stahl ( oceli , ukradl , ukradla )
Dobrý ocel je vždy potřeba na stěnu.
Guter Stahl wird an der Mauer immer gebraucht.
Ropa ocel automobilky řetězce hotelů.
Öl, Stahl, Autofabriken, Hotelketten.
Steel ( steel , ocel , oceláren )
To je modrá ocel že.
Das ist Blue Steel, oder?
Je to modrá ocel nebo ne.
Ist das Blue Steel oder nicht?
Der stahl ( steel , ocel , oceláren )
Vyrábí kortenovou ocel na moje plastiky.
Da wird der Stahl für meine Skulpturen hergestellt.
Ocel musí být součástí tvé paže.
Der Stahl muss Teil deines Armes werden.
Dolch ( steel , ocel , oceláren )
Ochutnej mou ocel ty pse.
Spürt meinen Dolch, elender Hund.
Ochutnej mou ocel ty pse.
Roland Spürt meinen Dolch, elender Hund.
Jiné příklady vět
Ocel proti oceli.
Stahl gegen Stahl.
Jo to je modrá ocel.
Ja, das ist Blue Steel.
Vyrábíme ocel ropné produkty prchavé chemikálie.
Wir produzieren Stahl, Erdölprodukte und Lösemittel.
Možná v pittsburghu vyrobil ocel pro tento tank.
Vielleicht, er macht Stahl für diesen Panzer in Pittsburgh,
Úplně jiné než modrá ocel.
Der totale Gegensatz zu Blue Steel.
Nikdy jsem neviděl valyrijskou ocel.
Valyrischen Stahl habe ich nie gesehen.
Jen potřebuju řádnou ocel.
Ich brauche nur guten Stahl.
Není to obyčejná ocel.
Kein gewöhnlicher Stahl.
Lannisterští kováři serou lepší ocel.
Lennisters Schmiede scheißen besseren Stahl.
Kapitola 08 13 výzkumný program výzkumného fondu pro uhlí ocel.
Kapitel 08 13: Forschungsprogramm des Forschungsfonds für Kohle und Stahl.
Výnosy z krytí výzkumného programu výzkumného fondu pro uhlí ocel.
Einnahmen aus Einziehungen zum Forschungsprogramm des Forschungsfonds für Kohle und Stahl.
Ne ne nemůžem použít ocel.
Nein, nein, wir können keinen Stahl nehmen.
Španělská ocel.
Spanischer Stahl.
To je nemagnetická ocel.
Das ist ein nicht-magnetischer Stahl.
Správa majetku ESUO výzkumného fondu pro uhlí ocel.
Verwaltung des Vermögens der EGKS und des Forschungsfonds für Kohle und Stahl.
To je americká ocel.
Das ist amerikanischer Stahl.
Žádná ocel.
Kein Stahl.
Ocel sílí jak my slábneme.
Der Stahl wird stärker, während wir schwächer werden.
Co potom když je ocel v ingotech.
Was passiert, wenn der Stahl in Barren gegossen wird?
Pazourek ocel.
Feuerstein und Stahl.
Vy rozhodně máte ocel svého otce.
Sie haben definitiv das Rückgrat Ihres Vaters.
Levnější je přivážet ocel z číny.
Es ist billiger, den Stahl aus China zu holen.

Výsledek: 268, Čas: 0.551

Viz také


než ocel
als stahl als metall
výzkumného fondu pro uhlí ocel
forschungsfonds für kohle und stahl

"Ocel" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc