ODKUD TO DO NĚMČINY

Překlad Odkud To do Němčiny

Výsledek: 263, Čas: 0.2386

woher es (20) woher das (8) wo kommt das (7) wo es (5) wo das herkommt (3) woher hast du das (4) woher sie (3) wo ist das her (3) wo diese (2) woher dieser (1)

Příklady použití Odkud To ve větě a jejich překlady

Woher es
Víme odkud to příšlo.
Wissen wir, woher es kam?
Nevěděl jsem odkud to přichází. byl jsme tam sám.
Ich wusste nicht, woher es kam, denn ich war allein.
Woher das
Nevím odkud to pochází... všechen tvůj vztek tvoje nenávist vůči mně.
Ich weiß nicht, woher das kommt, deine Wut, dein Hass auf mich.
Přijdu na to odkud to přišlo utnu tomu tipec.
Ich kriege raus, woher das kommt, und mache die Person mundtot.
Wo kommt das
Odkud to všechno víte.
Wo kommt das alles her?
Odkud to všechno máš.
Wo kommt das alles her?
Wo es
Odkud to jde.
Wo es rauskommt?
Zjistit odkud to přichází kam.
Herausfinden, wann und wo es eintreffen wird.
Pamatuj odkud to máš. kdo ti opatril tolik prachu v locash.
Merk dir, wo das herkommt, wer in Locash so viel Bares hat.
Občas mě to děsí když pomyslím odkud to přichází víš.
Manchmal krieg ich Angst, wenn ich dran denke, wo das herkommt.
Odkud to všechno víš jacobe.
Woher hast du das nur, Jakob?
Odkud to je.
Woher hast du das?
Jiné příklady vět
Viděl jste odkud to přišlo.
Hast du, woher es kam?
Myslíš že můžeme vystopovat odkud to pochází.
Glaubst du, wir könnten verfolgen, woher es stammt?
Bůh ví odkud to přišlo.
Gott weiß, woher das kommt.
Dobře teď víme odkud to vzešlo.
Okay, jetzt wissen wir, woher es kommt.
Myslíš že bude vědět odkud to pochází.
Denkst du, er könnte herausfinden, woher das stammt?
Odkud to jde.
Wo kommt das her?
Viděl někdo odkud to přišlo ne sakra.
Hat irgendjemand gesehen, woher das kam?
Netuším odkud to jde.
Ich weiß nicht, woher es kommt.
Chci vědět odkud to dítě pochází.
Ich möchte wissen, wo es herkam.
Odkud to všechno víš.
Wo kommt das alles plötzlich her?
Ale odkud to jde.
Aber... wo kommt das her?
Viděla jsi odkud to přišlo.
Hast du gesehen, wo es herkam?
To opravdu nevim odkud to přišlo.
Ich weiß wirklich nicht woher das kam.
Odkud to máte.
Ich will wissen, wo das herkommt.
Ello neber si nic o čem nevíš odkud to je.
Ella, heb keine Dinge auf, wenn du nicht weißt, woher sie sind.
Přišla... vykoukla ven ... aby se podívala odkud to jde.
Sie kommt raus,... sieht sich um,... sieht, woher es kommt.
Myslím že všichni víme odkud to všechno pochází.
Und ich glaube, uns allen ist klar, woher es kommt.
Někdo musí vědět odkud to přišlo.
Irgendjemand muss wissen, wo es herkam.

Výsledek: 263, Čas: 0.2386

Slovo od slova překladem


odkud
- woher wo wie von
to
- es das du sie ich er dies

"Odkud to" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc